Revize národních mýtů Dušanem D. Pařízkem

Title: Revize národních mýtů Dušanem D. Pařízkem
Variant title:
  • Dušan D. Pařízek's revision of national myths
Author: Mikulová, Iva
Source document: Theatralia. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 116-141
Extent
116-141
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem příspěvku je analyzovat inscenační postupy režiséra Dušana D. Pařízka na příkladu tří vybraných inscenací: Wilhelm Tell, Schauspielhaus Zürich, Pfauen, 2013; König Ottokars Glück und Ende, Volkstheater Wien, 2019, a Die Hermannsschlacht, Schauspiel Leipzig, 2019. V těchto inscenacích se Pařízek snaží rekonceptualizovat stávající interpretační a jevištní tradici těchto národních mýtů v zemích jejich vzniku. Autorka studie nahlíží Pařízkovy interpretační postupy, zaměřuje se na dramaturgické úpravy textů, scénické pojetí a herectví. Reflektuje také kritické zhodnocení režisérovy tvorby. Jedním z cílů studie je nahlédnout Pařízkovu tvorbu jako apelativní a kriticky vymezující se vůči aktuálnímu politickému dění ve střední Evropě.
The aim of this contribution is to analyse Dušan D. Pařízek's directing method using the following three selected productions: Wilhelm Tell, Schauspielhaus Zürich, Pfauen, 2013; König Ottokars Glück und Ende, Volkstheater Wien, 2019, and Die Hermannsschlacht, Schauspiel Leipzig, 2019. In these productions, Pařízek tries to reconceptualise the existing interpretative and stage tradition of the national myths in the countries of their origin (Switzerland, Austria, and Germany). The author of the article examines Pařízek's interpretative approach, focuses on the dramaturgical adaptation of the texts, scenic concepts, and acting. She furthermore reflects the critical response to the director's work. One of the aims of the article is to view Pařízek's work as appellative and critical towards the current political happenings in Central Europe.
References
[1] Die Hermannsschlacht [divadelní záznam]. Záznam z premiéry dne 13. 10. 2019 [Recording of a Premiere]. Archiv Schauspiel Leipzig.

[2] Die Hermannsschlacht [divadelní záznam]. Záznam zkoušky, nedatováno [Recording of a Rehearsal, without a date]. Prem. 28. 9. 2007. Archiv Schauspielhaus Hamburg.

[3] GRILLPARZER, Franz. 2019a. König Ottokars Glück und Ende. Úprava Dušan D. Pařízek. Scénář k inscenaci [Dušan D. Pařízek's Adaptation. Production Script], 2019.

[4] KLEIST, Friedrich von. 2019. Die Hermannsschlacht. Úprava Dušan D. Pařízek. Scénář k inscenaci [Dušan D. Pařízek's Adaptation. Production Script], 2019.

[5] König Ottokars Glück und Ende [divadelní záznam]. Záznam z premiéry 8. 1. 2019 [Recording of a Premiere], Volkstheater Wien.

[6] König Ottokars Glück und Ende [divadelní záznam]. Záznam z reprízy ze dne 24. 11. 2019, Stavovské divadlo v Praze [Recording of a rerun, Estates Theatre Prague].

[7] SCHILLER, Friedrich. 2013. Wilhelm Tell. Úprava Dušan D. Pařízek. Scénář k inscenaci [Dušan D. Pařízek's Adaptation. Production Script], 2013.

[8] Wilhelm Tell [divadelní záznam]. Záznam generální zkoušky ze dne 13. 3. 2013 [Recording of a Dress Rehearsal]. Prem. 14. 3. 2013. Archiv Schauspielhaus Zürich.

[9] AARGAUER ZEITUNG. 2013. Wilhelm Tell [online]. [citováno dne 20. 2. 2021]. Dostupné online na https://www.schauspielhaus.ch/de/archiv/10936/wilhelm-tell.

[10] AFFENZELLER, Margarete. 2019. Schräg: "König Ottokars Glück und Ende" im Volkstheater [online]. Der Standard (9. 1. 2019). [citováno dne 15. 2. 2021]. Dostupné online na https://www.derstandard.at/story/2000095786917/schraeg-koenig-ottokars-glueck-und-ende-im-volkstheater.

[11] BARKHOFF, Jürgen. 2017. Wilhelm Tell als Schweizer und als Europäer – im Kontext des Schweizer Europadiskurses. In Peter-André Alt und Marcel Lepper (Hrsg.). Schillers Europa. Berlin: De Gruyter, 2017: 241–259.

[12] BAUMAN, Zygmunt. 2006. Úvahy o postmoderní době [Contemplations of Postmodern Era]. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006.

[13] BÖLL, Heinrich. 1973. Neue politische und literarische Schriften. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1973.

[14] CARLSON, Marvin. 2016. Divadlo je krajšie ako vojna [Theatre is More Beautiful than War]. Překl. Zuzana Vajdičková. Bratislava: Divadelný ústav, 2016.

[15] ČTK. Pařízek, Dobrý i Přemysl Otakar II. Vídeňské divadlo uvede hru vycházející z české historie [online] [Pařízek, Dobrý, and Ottokar II. of Bohemia. Viennese Theatre Will Stage a Play from Czech History]. [citováno dne 30. 3. 2021]. Dostupné online na https://www.irozhlas.cz/kultura/divadlo/videnske-divadlo-parizek-dobry-premysl-otakar-ii_1901031006_pj.

[16] DÖRNER, Andreas. 1996. Politischer Mythos und Symbolische Politik. Der Hermannmythos: zur Entstehung des Nationalbewußtseins der Deutschen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1996.

[17] GRILLPARZER, Franz. 2019b. Sláva a pád krále Otakara [The Fortune and Fall of King Ottokar]. Překl. Radek Malý. Praha: Městská divadla pražská, 2019.

[18] HALTER, Martin. 2013. Rütlischwur der begossenen Pudel. Hinterwäldler mit Vorderlader und Didgeridoo: Dušan David Pařízek nimmt Schillers "Wilhelm Tell" im Zürcher Schauspielhaus ganz ernst auf die leichte Schulter. Frankfurter Allgemeine Zeitung (19. 3. 2013).

[19] HUWILER, Elke. 2018. Schiller's Wilhelm Tell. The National Play of Schwitzerland? In Suze van der Poll and Rob van der Zalm (eds.). Reconsidering National Plays in Europe. Cham: Palgrave Macmillan, 2018: 53–84.

[20] KOBERG, Roland. 2015. Theater des Zivilen. Theater heute [online]. 2015. [citováno dne 15. 2. 2021]. Dostupné online na https://www.der-theaterverlag.de/theater-heute/aktuelles-heft/artikel/theater-des-zivilen/.

[21] MAGRIS, Claudio. 2002. Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře [Habsburg Myth in Modern Austrian Literature]. Překl. Jiří Pelán a Ivan Seidl. Praha: Triáda/Barrister & Principal, 2002.

[22] MAGRIS, Claudio. 2010. Dunaj [The Danube]. Překl. Kateřina Vinšová a Bohumil Klípa. Praha: Mladá fronta, 2010.

[23] MACHALICKÁ, Jana. 2019. Pařízková skvělá fraška. Ve vídeňském Volkstheatru exceluje Karel Dobrý [online] [Pařízek's Brilliant Farce. Karel Dobrý Excels in Viennese Volkstheater]. Lidové noviny (26. 4. 2019). [citováno dne 15. 2. 2021]. Dostupné online na https://www.lidovky.cz/kultura/parizkova-skvela-fraska-ve-videnskem-volkstheatru-exceluje-karel-dobry.A190426_105046_ln_kultura_jto.

[24] MERBITZ, Daniel. 2019. Hermann Trump [online]. Leipzigs Neue (prosinec 2019). [citováno dne 20. 2. 2021]. Dostupné online na http://www.leipzigs-neue.de/artikel/1912/Hermann-Trump.php.

[25] MIKULKA, Vladimír. 2020. Obnova klidu, míru a bezpečí [Restoration of Calm, Peace, and Safety]. Svět a divadlo 31 (2020): 2: 68–75.

[26] MIKULOVÁ, Iva. 2019. Genderově nahlíženo aneb Antické drama perspektivou D. D. Pařízka skrze Elfriede Jelinek [Viewed Through Gender or The Ancient Greek Drama from the Perspective of D. D. Pařízek Through Elfriede Jelinek]. Divadelní noviny (2019): 14: 12.

[27] MÜNKLER, Herfied. 2017. Němci a jejich mýty [Germans and Their Myths]. Překl. Jana Zoubková. Praha: Rybka Publishers, 2017.

[28] PAŘÍZEK, Dušan David. 2005. Něco tak pofidérního, jako je umění [online]. Rozhovor Bronislava Pražana [Something as Shady as Art. Interview by Bronislav Pražan]. Týdeník Rozhlas (7. 11. 2005). [citováno dne 20. 2. 2021]. Dostupné online na http://www.radioservis-as.cz/archiv05/4605/46titul.htm.

[29] PAŘÍZEK, Dušan David a Tomáš MAŠÍN. 2010. Krásný ztráty [online]. Rozhovor Michala Prokopa [Krásný ztráty. Interview by Michal Prokop]. Česká televize (2010). [citováno dne 20. 2. 2021]. Dostupné online na https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096002521-krasny-ztraty/210562250500021/.

[30] PAŘÍZEK, Dušan David. 2019. Osobní korespondence s Dušanem D. Pařízkem. Rozhovor Ivy Mikulové [Personal correspondence with Dušan D. Pařízek. Interview by Iva Mikulová]. (srpen a září 2019). Osobní archiv Ivy Mikulové.

[31] PETSCH, Barbara. 2019. Grillparzer als grelle Politikfarce [online]. Die Presse (9. 1. 2019). [citováno dne 20. 2. 2021]. Dostupné online na https://www.diepresse.com/5558138/grillparzer-als-grelle-politikfarce.

[32] POLÍVKOVÁ, Kamila. 2008. Ohne Fleiss kein Preiss. Česká sezóna [Czech Season]. Listy I (2008): 7.

[33] POLÍVKOVÁ, Kamila. 2009. Freude, Freude, Freude. Listy II (2009): 4–5.

[34] PRAŽAN, Bronislav. 2005. Něco tak pofiderního, jako je umění [Something as Shady as Art]. Týdeník Rozhlas (7. 11. 2005): 46.

[35] PROKOP, Daniel. 2010. Je bolavé bořit mýty [It Hurts to Destroy Myths]. Právo (14. 1. 2010).

[36] RADIMSKÁ, Radka. 2001. Sociologie cizince: prožitek jinakosti [Sociology of Strangers: An Experience of Otherness]. Acta universitatis carolinae – philosophica et historica 1. Studia sociologica XIII (2001): 59–72.

[37] RESLOVÁ, Marie. 2019. Když ahoj zní jako heil. Pařízkův Král Otakar dobyl Stavovské divadlo [online] [When Hello Sounds Like Heil. Pařízek's King Ottokar Captured Estates Theatre]. Aktualne.cz (27. 11. 2019). [citováno dne 20. 2. 2021]. Dostupné online na https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/stesti-a-pad-krale-otakara-parizek-recenze/r~5651ef58111311ea9b40ac1f6b220ee8/.

[38] SIMMEL, Georg. 1997. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje [Money in Modern Culture and Other Essays]. Překl. Otakar Vochoč. Praha: SLON, 1997.

[39] SPETH, Rudolf. 2000. Nation und Revolution. Politische Mythen im 19. Jahrhundert. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2000.

[40] VARYŠ, Vojtěch. 2013. Hrdinové… [Heroes…]. Svět a divadlo (2013): 4: 56.

[41] VARYŠ, Vojtěch. 2015. DDP v cizích službách (I) – Curych [online] [DDP in Foreign Service (I) – Zürich]. Divadelní noviny (28. 4. 2015). [citováno dne 20. 2. 2021]. Dostupné online na https://www.divadelni-noviny.cz/ddp-v-cizich-sluzbach-i-curych.

[42] VILIGER HEILIG, Barbara. 2013. Wilhelm Tell für die Schule. Schillers Drama – zerlegt, gemixt und neu zusammengesetzt von tschechischen Regisseur Dušan David Pařízek am Schauspielhaus Zürich. Neue Zürcher Zeitung (16. 3. 2013).

[43] WAGNER, Renate. 2019. Wien / Volkstheater: König Ottokars Glück und Ende [online]. Onlinemerker.com (8. 1. 2019). [citováno dne 21. 2. 2021]. Dostupné online na https://onlinemerker.com/wien-volkstheater-koenig-ottokars-glueck-und-ende/.

[44] WESTPHAL, Sasha. 2020. Stürzt alle Denkmäler [online]. Nachkritik.de (5. 9. 2020). [citováno dne 21. 2. 2021]. Dostupné online na https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=18542:die-hermannsschlacht-schauspiel-koeln-oliver-frljic-verwandelt-kleists-wildes-historiendrama-in-ein-kuehles-lehrstueck-ueber-politik-und-geschichte&catid=84&Itemid=100190.