Srovnání reliability slovenské a české verze dotazníku TCI-A

Title: Srovnání reliability slovenské a české verze dotazníku TCI-A
Variant title:
  • Comparison of reliability of the Czech and Slovak versions of the Temperament and Character Inventory for Adolescents
Source document: Annales psychologici. 2015, vol. 2 (16), iss. 2, pp. 25-32
Extent
25-32
  • ISSN
    2336-4939 (print)
    2336-8071 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Práce ověřuje a vzájemně porovnává základní psychometrické charakteristiky českého a slovenského překladu Cloningerova osobnostního dotazníku pro adolescenty (TCI-A). Výzkumný soubor tvořilo celkově 311 adolescentů ve věku 13–19let, z toho 100 pochází ze Slovenska. Vnitřní konzistence hlavních škál byla pro český i slovenský překlad inventáře uspokojivá (α = 0,78–0,90 resp. α = 0,72–0,86). Problematickou se ukázala vnitřní konzistence některých faset. Uspokojivá byla také rozlišovací hodnota dimenzí dotazníku a to pro oba překlady.
The aim of this paper is to inquire a compare psychometric properties of Czech and Slovak translations of Cloninger’s Temperament and Character inventory for adolescents (TCI-A). The sample is the group of 311 adolescents, 100 of them are from Slovakia. The internal consistency was satisfactory for both translations, the Cronbach’s alpha varied from 0,78 to 0,90. However, the consistency of some subscales emerged as problematic. Independence of main dimensions was also satisfactory for both translations.