Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická 1998, vol. 47, iss. Q1

Image
Year
1998
Publication year
1998
ISSN
1212-3358
ISBN
80-210-1981-6
hidden section Slovo úvodem
Page Title
[5]-8 Slovo úvodem Srba, Bořivoj | pdficon
Studie
Page Title
[11]-22 Teatralizace podívaných v pozdním Římě Stehlíková, Eva | pdficon
[23]-46 Divadlo a disent : příspěvek k dějinám české divadelní opozice (1970-1989) Voráč, Jiří | pdficon
[47]-56 Politické divadlo a jeho dvě německé tradice Schnelle, Barbora | pdficon
[57]-67 Od Wedekindových "Lulu-her" k Bergově Lulu : poznámky k dramatickému a opernímu stylu Spurná, Helena | pdficon
[69]-87 Strukturální prostor ve hře Armanda Gattiho: Iluzorní život zametače Augusta G. Gajdoš, Július | pdficon
[89]-120 Herecká tvorba v režisérském pojetí E.F. Buriana Srba, Bořivoj | pdficon
[121]-139 Josef Karlík - herec, teoretik herecké tvorby a pedagog herectví Srba, Bořivoj | pdficon
[141]-147 Spirituální film mezi racionalitou a vírou : poznámky k metodě studia díla Andreje Tarkovského Blažejovský, Jaromír | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[151]-157 Honzlovy otázky divadla a filmu : pokus o encyklopedické heslo Srba, Bořivoj | pdficon
158-161 Monografie režisérské osobnosti Scherl, Adolf | pdficon
161-165 Čtvero zastavení? Peňázová, Dagmar; Peňáz, Petr | pdficon
165-167 K dějinám slovenské kinematografie Voráč, Jiří | pdficon
167-169 Česko-rakouská spolupráce v oblasti divadelní kultury Schnelle, Barbora | pdficon
Dokumenty
Page Title
170 [Oprava údaje autorství v Dějinách českého divadla sv. IV.] | pdficon
hidden section Autoři
Page Title
171-173 Autoři | pdficon
hidden section Obrazové přílohy
Page Title
[176]-198 Obrazové přílohy | pdficon