Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích

Title: Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích
Variant title:
  • Jesus als Kind auf den böhmischen gotischen Reliefkacheln
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 453-[463]
Extent
453-[463]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Biblí svatá aneb všecka Svatá písma Starého i Nového zákona. 1945 (podle posledního vydání kralického z r. 1613). Praha.

[2] CVRKOVÁ, M., 1993: Nepublikovaný nálezový soubor středověkých kachlů z Ústí nad Labem. Osobní sdělení.

[3] DENKSTEIN, V., 1987: K vývoji symbolů a k interpretaci středověkého umění. Rozpravy ČSAV-řada společ. věd 97, sešit 2. Praha.

[4] DURDÍK, T., 1988: Deset let archeologického výzkumu hradu v Jindřichově Hradci (1975-1986). Zprav. pam. péče 1988/B-1. České Budějovice.

[5] DURDÍK, T., 1993: Nepublikovaný soubor kachlů z hradu Týřova. Osobní sdělení.

[6] HALL, J., 1991: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha.

[7] HAZLBAUER, Z., 1983: Jednoduché obytné stavby v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů. Arch. Prag. 4, 263-275.

[8] HAZLBAUER, Z., 1993: Nová stálá expozice historických kamen a kachlů na hradě Rabí. MVP(32)-ČSPS (102), 56-58.

[9] HAZLBAUER, Z., v tisku: Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích.

[10] KLECANDA, J., 1901: Příspěvek k dějinám hrnčířství v Čáslavi. XVII. zpráva muzejního spolku "Včela Čáslavská" za rok 1900-1901, 3-6.

[11] KOSIDOWSKI, Z., 1988: Čo rozprávali evanjelisti. Bratislava.

[12] KOUDELKA, J., 1911: Ukázky starého kamnářství z Bydžovska. ČSPSČ XIX, 98-108.

[13] NEKUDA, V.-REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[14] POSPÍŠILOVÁ, A., 1978: Nález středověkých kachlů ve Voteleži u Kouřimi. Práce muzea vesnice v Kouřimi 4, 15-26.

[15] ROZUM, K., 1924/25: Hliněný kachlík z 15. století. Vlastivěd, sbor. Podřipska 2, 131-132.

[16] SMETANA, J.-GABRIEL, F., 1988: Středověké kachle z hradu Helfenburku. AH 13/88, 545-560.

[17] STUDENÝ, J., 1992: Křesťanské symboly. Olomouc.

[18] VOTOČEK, O., 1960: Husitský kachel z litoměřické rezervace. ZPP XX, 165-166.

[19] ZÁPOTOCKÝ, M., 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí. Výzkumy v Čechách - supplementum. Praha.