Hrad Karlík

Title: Hrad Karlík
Variant title:
  • Die Burg Karlík
  • Karlík Castle
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 221-231
Extent
221-231
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek shrnuje dosavadní vědomosti (včetně výsledků komplexního povrchového průzkumu) o středočeském hradu Karlík, ležícím bez bezprostředního kontaktu s osídlením v lesích nedaleko od Karlštejna. V literatuře se bez udání pramene vyskytl jako datum jeho vzniku rok 1358, jediná ověřitelná zpráva písemných pramenů dokládá jeho existenci v době okolo roku 1400. Předpokládá se, že nepřežil husitské války. Malý ostrožný hrad nebyl vybaven předhradím. Jeho čelo za šíjovým příkopem nejspíše zajišťoval lehčeji ohrazený parkán. V čele se vypínala polygonální stavba nejspíše charakteru obytné věže, k níž se po straně malého dvorku přikládala další budova. Stavebníkem hradu, plnícího nejspíše zejména lovecké funkce, byl v době po založení Karlštejna Karel IV. Mezi jeho hradními novostavbami, mezi něž Karlík vcelku dobře zapadá, jde o nejmenší objekt.
The article summarises existing knowledge of Karlík Castle (including the results of comprehensive surface research), situated in the woods not far from Karlštejn, central Bohemia, without any immediate contact with nearby settlements. Literature (without specifying a source) gives 1358 as the year of its establishment, while the only verifiable record confirms its existence around 1400. It is presumed that the castle did not survive the Hussite wars. A small castle on a promontory, it lacked bailey. Its frontal area, behind a spinal moat, was probably protected by a lightly-enclosed outer ward. The castle frontage was dominated by a polygonal construction, probably a residential tower, flanked by another building on the side of a small courtyard. The castle, probably chiefly associated with hunting, was built by King Charles IV after Karlštejn Castle. Karlík was the smallest of the castles constructed by this king.
References
[1] ANDERLE, J., 2005: Hrad Kašperk, PRP XII/1, 37–72.

[2] BĚLOHLÁVEK, M. (ed.), 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. Západní Čechy. Praha.

[3] BILLIG, G.–MÜLLER, H., 1998: Burgen. Zeugen sächsischer Geschichte. Neustadt a. d. Aisch.

[4] BURGER, D.–RYKL, M., 2006: Die Raumstruktur der Burg Karls IV. in Lauf. In: Burg Lauf a. d. Pegnitz. Ein Bauwerk Kaiser Karls IV., 35–66. Nürnberg.

[5] DURDÍK, T., 1977: Mořinka hrádek Karlík, okr. Beroun, Výzkumy v Čechách 1974, 124, obr. 23.

[6] DURDÍK, T., 1978: Povrchový průzkum hradu Jenčova, Muzeum a současnost 1, 137–156.

[7] DURDÍK, T., 1984: České hrady. Praha.

[8] DURDÍK, T., 1995: From 'château fort' to 'château de plaisssance'. Development of the XIV century in Bohemia, IBIBulletin 49, 1993, 27–34.

[9] DURDÍK, T., 1995a: Wohntürme böhmischer Burgen, Burgenforschung aus Sachsen 7, 135–155.

[10] DURDÍK, T., 1997: Von der Burg zum Schloss. Die Hauptentwicklungslinien der böhmischen Burgenarchitektur des 14. Jahrhundert, Forschungen zu Burgen und Schlössern 3, 153–170.

[11] DURDÍK, T., 1998: A few remarks about the structural aspect of Karlštejn. In: Magister Theodoricus. Court painter to emperor Charles IV, J. Fajt (ed.), 36–43. Praha.

[12] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[13] DURDÍK, T., 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha.

[14] DURDÍK, T., 2002a: Wohntürme der böhmischen Burgen Karls IV. In: Wohntürme. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung e. V. zugleich Sonderheft der Zeitschrift "Burgenforschung aus Sachsen", 41–47. Langenweißbach.

[15] DURDÍK, T., 2004: K otázce demonstrační architektury na českých hradech, ZPP 64, 118–123, 173–174, 177–178.

[16] DURDÍK, T., 2005: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 2. Praha.

[17] DURDÍK, T., 2005a: Karlík – die kleinste böhmische Burg Karls IV., AH Polona, tom 15/1. Przesłość z persepktyw źródeł materialnych i pisanych, 197–206.

[18] DURDÍK, T., 2006: Die Burg Lauf im Kontext der böhmischen Burgenarchitektur. In: Burg Lauf a. d. Pegnitz. Ein Bauwerk Kaiser Karls IV., 109–118. Nürnberg.

[19] DURDÍK, T., 2008: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky 3. Praha.

[20] DURDÍK, T.–GOTTFRIED, L.–HORYNOVÁ, M.–ÚLOVEC, J., 1996: Výběrová bibliografie hradu Karlštejna, CB 5, 363–370.

[21] DURDÍK, T.–SUŠICKÝ, V., 2000: Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Střední Čechy. Praha.

[22] FRIES, J. E., 2000: Ausgrabungen in der Burg Oybin, Burgen und Schlösser 41, 114–120.

[23] KLSÁK, J., 2003: Středověký hrad v Karlových Varech, SCHM 2002, 61–69.

[24] MENCLOVÁ, D., 1976: České hrady 2. Praha. (2. vydání.)

[25] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[26] MUK, J., 1980: Gotický hrad v Litoměřicích, Vlastivědný sborník Litoměřicko 16, 101–112.

[27] NECHVÁTAL, B., 1983: Vyšehrad. Stručný průvodce. Praha.

[28] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů. Praha.

[29] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, II. Praha.

[30] SEDLÁČEK, A., 1934: Hrady, zámky a tvrze Království českého VI. Praha. (2. vydání.)

[31] SCHOCK-WERNER, B., 1996: Die Kaiserburg in Lauf. Die Fundgrube 37/2, Beilage der Pegnitz-Zeitung für Heimatkunde und Lokalgeschichte. Mai, 1–9.

[32] SCHOCK-WERNER, B., 1998: Die Burg Kaiser Karls IV. in Lauf. Residenz eines geplanten neues Terrritoriums, Bohemia Band 39, 253–264.

[33] SCHULZ, A., 2002: Die Burg Kaiser Karls IV. in Lauf an der Pegnitz. Eine Untersuchung ihrer ursprünglichen Bedeutung, Forschungen zu Burgen und Schlössern 7, 117–128.

[34] SCHULZ, A.–BURGER, D., 2006: Zum Forschungsstand der Burg Lauf. In: Burg Lauf a. d. Pegnitz. Ein Bauwerk Kaiser Karls IV., 9–18. Nürnberg.

[35] SMETÁNKA, Z., 1973: Povrchový průzkum na lokalitě Karlík u Dobřichovic, HG 10, 81–90.

[36] WOJNICZ, J., 2002: Burg- und Klosteranlage Oybin. Archeonaut 1. Dresden.