Bronzový křížek z Uherského Hradiště

Title: Bronzový křížek z Uherského Hradiště
Variant title:
  • Das kleine Bronzekreuz aus Uherské Hradiště (Ungarisch Hradisch)
  • A bronze cross from Uherské Hradiště
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 563-574
Extent
563-574
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Při výzkumu stavební parcely na ulicích Hradební a Františkánské v roce 1993 byly odkrývány situace od současnosti po založení města po obou stranách hradební zdi a také útržky vrstev a části objektů z období velkomoravského. Avšak bronzový křížek s reliéfem Krista na aversu a Panny Marie na reversu, nalezený v zánikovém horizontu stavby ze 14. století, nelze datovat přesněji než širokým intervalem mezi druhou polovinou 9. a první polovinou 11. století.
Excavations on a building site in Hradební and Františkánská streets in 1993 revealed archaeological evidence going back to the founding of the town, situated on both sides of the town wall, as well as parts of layers and buildings from the Greater Moravian period. A bronze cross with a relief of Christ on the front and the Virgin Mary on the reverse, found in a stratum from the 14th century, cannot be dated more exactly than to a broad span between the second half of the 9th century and the first half of the 11th century.