Problém vývoje keramiky ve středním Pojizeří

Title: Problém vývoje keramiky ve středním Pojizeří
Variant title:
  • Probleme der Keramikentwicklung in der mittleren Isergegend (Pojizeří)
  • Development of ceramics in the central Pojizeří region
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 71-83
Extent
71-83
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Středověká keramika představuje jeden z nejdůležitějších datovacích prostředků. Jejich modely však naráží na řadu problémů, které jsou specifické pro jednotlivé keramické okruhy. Rozšíření modelu vývoje severočeské středověké keramiky na střední Pojizeří výrazně ovlivňuje nejen pohled na osídlení oblasti, ale také na hledání funkce jednotlivých sídel. Z tohoto důvodu upozorňujeme na jisté nesrovnalosti v modelu vývoje středověké keramiky ve středním Pojizeří.
Dating by means of ceramics in the central Pojizeří region is hindered by many problems; the article attempts to address them. Series of ceramics from the area are not identical with ceramics from the Českolipsko region and northern Bohemia.
References
[1] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[2] GABRIEL, F., 1991: Keramický soubor z hradu Frýdštejna, AH 16, 279–292.

[3] GABRIEL, F., 1994: Český Dub – 1/IV, NZ č. j. 133/01 ulož. v ARÚ AV ČR Praha.

[4] GABRIEL, F., 2002: Hrad Frýdštejn, CB 8, 173–192.

[5] GABRIEL, F., 2006: Hrubá Skála – pod hradem, NZ č. j. 1032/07 ulož. v ARÚ AV ČR Praha.

[6] GABRIEL, F., 2006a: Bělá u Turnova – Rotštejn, NZ č. j. 1031/07 ulož. v ARÚ AV ČR Praha.

[7] GABRIEL, F., 2008: Kacanovy – Kavčiny, NZ č. j. 7505/08 ulož. v ARÚ AV ČR Praha.

[8] GABRIEL, F.–DENKSTEIN, V., 1985: Románský reliéf z Litoměřic, AR XXXVII, 615–627, 719–720.

[9] GABRIEL, F.–MACEK, P., 1992: Stavební vývoj hradu Valdštejna, AH 17, 163–176.

[10] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J., 1991: Vývoj panských sídel na Horním území novozámeckého panství 1. část, CB 2, 23–52.

[11] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J., 1993: Vývoj panských sídel na Horním území novozámeckého panství, 2. část, CB 3, 7–46.

[12] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J., 1994: Vývoj panských sídel na Horním území novozámeckého panství, 3. část, CB 4, 27–62.

[13] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1981: K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku, AH 6, 33–62.

[14] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách, AH 8, 119–138.

[15] HARTMAN, P.–PROSTŘEDNÍK, J., 2004: Záchranný výzkum středověké zásobnice na hradě Valdštejnu, Z Českého ráje a Podkrkonoší 17, 9–34.

[16] CHOTĚBOR, P., 1986: Komplexní povrchový průzkum hradu Valečova, PA LXXVII, 177–196.

[17] JENČ, P.–NECHVÍLE, M., 2006: Staré Hrady u Příhraz – významná památka Mnichovohradišťska. In: Pískovcový fenomén Českého ráje, 181–188. Turnov.

[18] JENČ, P.–NECHVÍLE, M.–PEŠA, V., 2006: Vrcholně středověké hrady v oblasti Příhrazské vrchoviny. In: Pískovcový fenomén Českého ráje, 189–200. Turnov.

[19] JENČ, P.–PEŠA, V., 2006: Křineč – archeologické objevování neznámého hradu. In: Pískovcový fenomén Českého ráje, 173–180. Turnov.

[20] NECHVÍLE, M., 2001: Středověký nálezový soubor z hrádku Nebákov, okr. Jičín, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 27, 151–161.

[21] NEKUDA, V.–UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[22] PEŘINA, I., 2007: Hrady Horního Pojizeří mezi Malou Skálou a Turnovem, rkp. dipl. práce ulož. na katedře historie FF UJEP v Ústí nad Labem.

[23] RICHTER, M.–SMETÁNKA, Z., 1957: Příspěvek k metodice studia středověké keramiky v Čechách. In: Referáty o pracovních výsledcích československých archeologů za rok 1957, část I, 131–150. Liblice.

[24] SEDLÁČEK, A., 1997: Hrady, zámky, tvrze království Českého X. Boleslavsko. Praha.

[25] ŠER, J. A., 1970: Intuicija i logika v archeologičeskom issledovanii. In: Statistikokombinatornyje metody v archeologii, 8–24. Moskva.

[26] WALDHAUSER, J., 1980: Sídla drobné šlechty v severním Pojizeří na Liberecku, Zprávy a studie Oblastního vlastivědného muzea v Teplicích 14, 49–65.

[27] WALDHAUSER, J.–MAŠÍN, K., 2004: Aktuální informace o skalním hradě Staré hrady u Příhraz v bývalém Libereckém kraji. In: Sborník Severočeského muzea – Historia 13, 5–11. Liberec.

[28] WALDHAUSER, J.–SOSNOVEC, L., 2004: Nová archeologická zjištění o hradech Pojizeří, CB 9, 383–386.

[29] WALDHAUSER, J.–WEBER, V., 1973: Nebákov, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky X, 88–90.

[30] WALDHAUSER, J.–WEBER, V., 1974: Pařez hrádek na západním okraji Prachovských skal, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky XI, 8–10.