Několik poznámek k materiálové struktuře a mechanickým vlastnostem segmentů lamelových zbrojí

Title: Několik poznámek k materiálové struktuře a mechanickým vlastnostem segmentů lamelových zbrojí
Variant title:
  • Some notes on the material structure and mechanical properties of lamellar armour plates
  • Einige Anmerkungen zur Materialstruktur und zu den mechanischen Eigenschaften der Segmente von Lamellenpanzern
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 65-85
Extent
65-85
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Přestože lamelové zbroje, tzv. brigantiny, patří k pokročilým typům středověkých zbrojí, postrádáme u většiny dochovaných exemplářů, torz či ojedinělých nálezů lamel informace o jejich materiálových vlastnostech, způsobu zpracování a kvalitě. Výsledky nově provedených metalografických analýz prozatím nepublikovaných železných lamel pocházejících z areálů hradů Přimdy, Landštejna a Nového Herštejna vnáší více světla do problematiky konstrukce tohoto typu zbroje a zejména pak spektra materiálů použitých k jeho výrobě.
Although lamellar armour known as brigandine counts among the advanced types of medieval armour, the majority of preserved specimens, their fragments and sporadic finds of lamellae do not provide information about its material properties, the manner of manufacture and quality. The results of the latest metallographic analyses of unpublished iron lamellae from the Přimda, Landštejn and Nový Herštejn castles help elucidate the construction of this type of armour and, in particular, the spectrum of materials used for its production.
Note
Studie byla vyhotovena za podpory projektu SGS-2015-059 financovaného Interní grantovou agenturou ZČU v Plzni.