Sklo z odpadních jímek na Drůbežím trhu v Opavě a pozůstatky sklenářské dílny

Title: Sklo z odpadních jímek na Drůbežím trhu v Opavě a pozůstatky sklenářské dílny
Variant title:
  • Glass from refuse pits in the Poultry Market, Opava and the remains of a glass workshop
  • Glas aus Abwassergruben vom Drůbeží trh (Geflügelmarkt) in Opava (Troppau) und Überbleibsel einer Glaswerkstatt
Source document: Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 243-271
Extent
243-271
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek je zaměřen na vyhodnocení souborů skla z odpadních jímek na Drůbežím trhu v Opavě, ze kterých byla získána torza více než 170 skleněných nádob a početné fragmenty okenního skla. Přestože archeologické nálezy dokládají, že již ve 13. století měli zdejší obyvatelé přístup ke kvalitnímu stolnímu sklu, pochází většina materiálu až z období pozdního středověku a raného novověku (15. až 16. století). Výjimečný nález rozšiřující naše znalosti o opavských řemeslnících ve středověku představují stovky fragmentů okenních skel, které lze interpretovat jako výrobní odpad po sekundárním zpracování okenních tabulí, a tedy doklad působení sklenáře v této lokalitě v první polovině 15. století.
This contribution centres on the assessment of a glass series from refuse pits in the Poultry Market, Opava which yielded the fragments of over 170 glass vessels, as well as numerous fragments of window glass. Despite the fact that archaeological finds confirm that the local inhabitants had access to high-quality table glass as early as the 13th century, the majority of finds come from the late Middle Ages and from the early modern age (15th and 16th century). The exceptional find of hundreds of fragments of window glass expands our knowledge of Opava craftsmen in the Middle Ages. The fragments can be interpreted as production waste after the secondary processing of window panes, and thus bear witness of the activity of a glazier on this site in the first half of the 15th century.
Note
Příspěvek vychází z disertační práce realizované ve studijním programu Archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity pod odborným vedením PhDr. Ireny Loskotové, Ph.D.
Die vorliegende Studie entstand im Rahmen des durch institutionelle Förderung vom Ministerium für Kultur der Tschechischen Republik finanzierten langfristigen Entwicklungskonzepts der Forschungsorganisation (DKRVO).