Datování objektů zaniklých po roce 1945 pomocí dendrochronologie živých stromů

Title: Datování objektů zaniklých po roce 1945 pomocí dendrochronologie živých stromů
Variant title:
  • The dating of buildings that ceased to exist after 1945 by means of recent dendrochronology
  • Die Datierung von nach 1945 aufgegebenen Objekten mithilfe der Dendrochronologie lebender Bäume
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 799-807
Extent
799-807
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek představuje novou metodu datování zániku objektů pomocí určování stáří náletových dřevin. Na příkladu dvou zaniklých vesnic a polního opevnění jsou znázorněny možnosti této metody, která i přes svou jednoduchost skrývá pro archeologii 20. století obrovský potenciál.
The article introduces a new method of dating when buildings ceased to exist by determination of the age of self-seeded trees. The method is demonstrated be means of example in two defunct villages and a fortification. Despite its simplicity, the method holds great potential for 20th century archaeology.
Note
Tento článek vznikl s podporou projektu SGS-2010-043: Proměny sídelních a sociálních struktur jižních a západních Čech v čase dlouhého trvání.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts SGS-2010-043: Langfristige Veränderungen der Siedlungs- und Sozialstrukturen Süd- und Westböhmens.