Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku

Title: Příspěvek k poznání polních opevňovacích objektů z roku 1968 na Chrudimsku
Variant title:
  • A contribution to information about field fortification features from 1968 in the Chrudim region
  • Feldbefestigungsobjekte aus dem Jahr 1968 in der Region Chrudim
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 579-593
Extent
579-593
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V předloženém příspěvku prezentujeme výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu zaměřeného na poznání zachovaného systému polních opevnění v lesích u obce Majlant (k. ú. Dachov) na Chrudimsku. Z analýzy dochovaných vojenských okopů, výsledků dendrochronologického průzkumu a studia historických podkladů vyplývá, že objekty lze datovat do období invaze vojsk států Varšavské smlouvy v srpnu roku 1968.
This article presents the results of non-destructive archaeological research into a preserved system of field fortifications in the woods near the village of Majlant (Dachov cadastral zone) in the Chrudim region. The analysis of military trenches, results of dendrochronological research and study of historical sources show that the features can be dated to the period of the invasion of the Warsaw Pact armies in August 1968.
Note
Článek vznikl s podporou studentské grantové soutěže FF ZČU SGS-2016-053 "Hospodářské zázemí a přírodní prostředí zaniklých středověkých a novověkých vesnických sídel – 2. etapa".
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Studentenförderwettbewerbs der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität SGS-2016-053 "Das wirtschaftliche Hinterland und die Umwelt von mittelalterlichen und neuzeitlichen Dorfsiedlungswüstungen – 2. Etappe".