Efektivita kategorií videozáznamů na volně dostupných videoportálech

Title: Efektivita kategorií videozáznamů na volně dostupných videoportálech
Variant title:
  • Efficiency of video categories on free video sharing websites
Author: Voců, Ondřej
Source document: ProInflow. 2013, vol. 5, iss. Speciální číslo, pp. 63-79
Extent
63-79
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem studie je stanovení míry efektivity kategorií videí volně dostupných videoportálů. Pro uvedení do problematiky poslouží výsledky analýzy kategorií volně dostupných videoportálů (YouTube, Dailymotion, Vimeo a Metacafe). Po stanovení jádrových kategorií studie představí výsledky kvantitativního výzkumu vzorku videozáznamů, majícího podobu základních statistických šetření na přítomnost různých jevů. Primárně bude sledováno správné zařazení videozáznamu v kategoriích volně dostupného videoportálu, doplňkově také stanovení relevance videozáznamů vzhledem k rešeršnímu dotazu, určení multiplicity videozáznamů a zjištění dohledatelnosti uživatelů vystavujících videozáznamy. Výzkumný vzorek videozáznamů byl stanoven na základě precizně formulovaných rešeršních dotazů, jež byly jednotné pro všechny volně dostupné videoportály. Studie bude rovněž obsahovat autorská doporučení a náměty nejen ke kategoriím volně dostupných videoportálů.
Aim of this paper is to prescribe efficiency rate of video categories of free access video sharing sites. As introduction to the issue will serve analysis' results of categories of free access video sharing sites (YouTube, Dailymotion, Vimeo and Metacafe). After the setting of essential categories, the paper will introduce results of qualitative research of videos' sample, using basic statistic survey to proove different features. Primary focus is to determine correct category insertion on free access video sharing sites, supportive focus is to specify the relevance of videos regarding to search query, specify the multiplicity of videos and tracking survey of users, who posted the videos. Based on precisely formulated search queries, the research sample of videos was set, those queries were the same for all four free access video sharing sites. Paper will also include author's recommendations and suggestions not only to categories of free access video sharing sites.
References
[1] Dailymotion (firma), 2013. Dailymotion – Watch, publish, share videos [online]. Paris (Francie): Dailymotion, 2005-2013 [cit. 2013-09-15]. Dostupné z: http://www.dailymotion.com/.

[2] GNOLI, Claudio, MEI, Hong, 2006. Freely faceted classification for Web-based information retrieval. New Review of Hypermedia and Multimedia. June 2006, vol. 12, no. 1, s. 63-81. Special issue: Knowledge organization Systems and Services. ISSN 1361-4568 (Print). ISSN 1740-7842 (Online). Dostupné komerčně z Taylor & Francis Online: http://dx.doi.org/10.1080/13614560600758944. | DOI 10.1080/13614560600758944

[3] GLUSHKO, Robert J., 2013. The Disciple of Organizing. 1st ed. Cambrigde: MIT Press, 2013. ISBN 978-0262518505. Dostupné též komerčně z: http://disciplineoforganizing.org/.

[4] HUANG, Chunneng, FU, Tianjun, CHEN, Hsinchun, 2010. Text-based Video Content Classification for Online Video-sharing Sites. Journal of the American Society for Information Science and Technology. May 2010, vol. 61, issue 5, s. 891-906. ISSN 1532-2882 (Print). ISSN 1532-2890 (Online). Dostupné komerčně z Wiley Online Library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.21291/abstract. | DOI 10.1002/asi.21291

[5] JACOB, Elin K, 2004. Classification and Categorization: a Difference that Makes a Difference. Library Trends. Winter 2004, vol. 52, issue 3, s. 515-540. ISSN 0024-2594. Dostupné též z: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/1686.

[6] KOUSHA, Kayvan, THELWALL, Mike, ABDOLI, Mahshid, 2012. The role of online videos in research communication: A content analysis of YouTube videos cited in academic publications. Journal of the American Society for Information Science and Technology. September 2012, vol. 63, issue 9, s. 1710-1727. ISSN 1532-2882 (Print). ISSN 1532-2890 (Online). Dostupné komerčně z Wiley Online Library: http://dx.doi.org/10.1007/s10516-007-9022-z. | DOI 10.1002/asi.22717

[7] Metacafe (firma), 2013. Metacafe – Online Video Entertainment – Free video clips for you enjoyment [online]. San Francisco (Kalifornie): Metacafe Inc., 2013 [cit. 2013-09-15]. Dostupné z: http://www.metacafe.com/.

[8] RODRIGUES, Tiago, BENEVENUTO, Fabrício, ALMEIDA, Virgílio, ALMEIDA, Jussara, GONCALVES, Marcos, 2010. Equal but different: a contextual analysis of duplicated videos on YouTube. Journal of the Brazilian Computer Society. September 2010, vol. 16, issue 3, s. 201-214. ISSN 0104-6500 (Print). ISSN 1678-4804 (Online). Dostupné komerčně ze SpringerLink: http://dx.doi.org/10.1007/s13173-010-0019-x. | DOI 10.1007/s13173-010-0019-x

[9] TERANTINO, Joseph, 2011. M. YouTube for Foreign Languages: You Have to See This Video. Language Learning & Technology. February 2011, vol. 15, no. 1, s. 10-16. ISSN 1094-3501. Dostupné též volně z: http://llt.msu.edu/issues/february2011/emerging.pdf.

[10] TIAN, Yan, 2010. Organ donation on Web 2.0: content and audience analysis of organ donation videos on YouTube. Health Communication. April 2010, vol. 25, no. 3, s. 238-246. ISSN 1041-0236 (Print). ISSN 1532-7027 (Online). Dostupné komerčně z: Taylor & Francis Online: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10410231003698911#.UZNgSNimW6Q. | DOI 10.1080/10410231003698911

[11] Vimeo (firma), 2013. Vimeo: your videos belongs here [online]. New York (New York): Vimeo LLC, 2013 [cit. 2013-09-15]. Dostupné z: https://vimeo.com/.

[12] VOCŮ, Ondřej, 2012. Vyhledávání hudbou a jeho vazby na portály se sdíleným videem. Knihovna. 2012, roč. 23, č. 1, s. 63-83. ISSN 1801-3252 (Print). ISSN 1802-8772 (Online). Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovna121/12_163.htm.

[13] VOCŮ, Ondřej, 2013. Vyhledávání a video. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 2 [cit. 2013-05-15]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/7853.

[14] YouTube (firma), 2013. YouTube: broadcast Yourself [online]. San Bruno (Kalifornie)