Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách

Title: Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách
Variant title:
  • ERM systems as a result of revolutionary changes in libraries
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 2, pp. 51-68
Extent
51-68
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V novém světě elektronických informačních zdrojů (EIZ) došlo k převratným změnám, které výrazně ovlivnily pracovní procesy v knihovně. Doposud platný postup výběru dokumentu, nákupu, katalogizace a uložení nakoupeného dokumentu do poličky přestal platit. S EIZ bylo potřeba řešit licenční politiku, zajištění přístupu, nové cenové metody a mnoho dalších novinek, na což automatizovaný knihovnický systém (AKS) nemohl stačit. Odpovědí na všechny tyto převratné změny bylo, že knihovny začaly vyvíjet nadstavbové systémy, které by dokázaly zaznamenávat a shromažďovat potřebná data, pro než nebylo možné AKS využít. Tak byly položeny základy pro vznik komplexních systémů ERM (Electronic Resource Management Systems). Knihovny nutně musely dojít k tomu, že informace charakteristické pro EIZ je vhodné ukládat na jedno místo, sdílet je s kolegy a mít možnost je kdykoliv snadno zpětně vyhledat. Příspěvek se zabývá důvody vzniku systémů ERM, jejich vývojem, současností a budoucími trendy.
In the new world of e-resources many revolutionary changes have occured, and these have fundamentally influenced workflows in libraries. The straight line from the subject selector to acquisitions to cataloging and finally to the shelf no longer worked. E-resources demanded licenses, record-keeping of URLs and IP authentication, permissions, and new payment options such as prepayment, and pay per view, along with many other needs. In response to these revolutionary changes, libraries began to develop supplemental systems, which would be able to capture from the ILS systems important data not easily stored or retrievable. Early local developments laid the foundation stone of the complex commercial Electronic Resource Management Systems (ERMS). It was necessary for libraries to come to the conclusion that the information typical to e-resources would best be stored in one place, in order to more efficiently share it with colleagues and to be able to find it again more quickly. The article addresses the reasons for the formation of the ERMS, its present development and future trends.
References
[1] BEITLOVÁ, Michaela. 2011. Systémy ERM: Co je dobré vědět před tím, než systém nakoupíme/vytvoříme a implementujeme. ITlib: Informačné technológie a knižnice. 2011, vol. 15, no. 1, s. 53-55. ISSN 1335-793X. [cit. 2011-06-08] Dostupný z WWW http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib111/beitlova.htm.

[2] BEITLOVÁ, Michaela. březen 2011. Systém Verde, jeho implementace a provoz na Univerzitě Karlově v Praze. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 2011-06-23]. Dostupný z WWW: http://www.ikaros.cz/node/6680. URN-NBN:cz-ik6680. ISSN 1212-5075.

[3] BEITLOVÁ, Michaela. červen 2011. Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 03.07.2011]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/node/6944. URN-NBN:cz-ik6944. ISSN 1212-5075.

[4] COLLINS, Maria. 2005. Electronic Resource Management Systems : Understanding the players and how to make the right choice for your library. Serials Review, 2005, vol. 31, s. 125-140. | DOI 10.1080/00987913.2005.10764969

[5] COLLINS, Maria; GROGG, Jill E. 2011. Building a better ERMS. Library Journal. March 1, 2011, s. 22-28.

[6] Digital Library Federation. Report of the DLF Electronic Resource Management Initiative. August 2004. [cit. 2011-07-02.] Dostupný z WWW: http://www.library.cornell.edu/elicensestudy/dlfdeliverables/home.htm.

[7] HENNING, N. 2002. Improving access to e-journals and databases at the MIT libraries : Building a database-backed web site called "Vera". The Serials Librarian. 2002, vol. 41, no. 3-4, s. 227-254.

[8] HOGARTH, Margaret; BLOOM, Vicki. 2008. Electronic Resource Management in Libraries : Research and Practice. New York : Scott Breivold, 2008. Chapter XVIII. : Panorama of electronic resource management systems,s. 322-349. ISBN 978-159904891-8.

[9] KENNEDY, Marie R. 2004. Dreams of perfect programs: Managing the acquisition of electronic resources. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 2004, vol. 28, s. 449–458. | DOI 10.1016/j.lcats.2004.08.005

[10] KOPPEL, Ted. 2008. Electronic Resource Management in Libraries : Research and Practice. Hershey, PA : Information Science Reference. 2008. Chapter XVI : Standards, the Structural Underpinnings of Electronic Resource Management Systems,s. 295 – 305. ISBN 978-159904891-8.

[11] WISSMAN, M. et al. 2005. Taylor Periodical Admnistration System. [cit. 2011-04-16]. Dostupný z WWW: http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/7341/1/tpas.html.