Facebook: jednodušší, než se zdá

Title: Facebook: jednodušší, než se zdá
Variant title:
  • Facebook: easier than it seems
Author: Zbiejczuk, Adam
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. ProInflow speciál, pp. 31-39
Extent
31-39
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ve svém příspěvku jsem se snažil přiblížit účastníkům konference PARTSIP prostředí Facebooku z hlediska fungování instituce. Po úvodním představení jsem nastínil základy pro úspěšné působení knihoven na Facebooku a naopak nejčastější chyby, se kterými se v praxi setkáváme. Následovalo shrnutí "best practices" (zejména těch, které jsou nenáročné na čas a finanční prostředky) a závěrečná doporučení - jaké si stanovit cíle při používání Facebooku.
In my paper I wanted to show the participants of PARTSIP conference the Facebook environment in the point of view of an institution. After a brief introduction I explained the basic strategies for successful functioning of libraries on Facebook and also the most typical mistakes which we can often see in practice. Also the best practices were presented (specially those that do not require a lot of time and money) and the final recommendation: setting goals of Facebook usage.
References
[1] BIERNÁTOVÁ, Olga. Propagace knihoven a komunikace s uživatelem na Facebooku. Brno, 2010. 133 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/180050/ff_m/Biernatova_magisterska_prace.pdf.

[2] ČAMEK, Jakub; KULHÁNKOVÁ, Hana. Fenomén Facebook. Kladno : BigOak, 2010. 128 s. ISBN 978-80-904764-0-0.

[3] Český statistický úřad [online]. 2011 [cit. 2011-10-13]. Věkové složení obyvatelstva v roce 2010. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/p/4003-11.

[4] DOČEKAL, Daniel. Pooh.cz [online]. 31.1.2011 [cit. 2011-10-13]. Tři miliony českých aktivních uživatelů na Facebooku, hranice prolomena. Dostupné z WWW: http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016834.

[5] SAFKO, Lon; BRAKE, David K. The Social Media Bible. Hoboken : Wiley, 2009. xviii, 821 s. ISBN 9780470411551

[6] SHIH, Clara. Vydělávejte na Facebooku. Brno : Computer Press, 2010. 256 s. ISBN 978-80-251-2833-6.

[7] Socialbakers – Facebook statistics by country [online]. 2011 [cit. 2011-10-13]. Dostupné z WWW: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/.

[8] VETCHÝ, Marek. Internetové sociální sítě jako nové působiště knihoven a knihovníků. Brno, 2011. 128 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z WWW: http://is.muni.cz/th/52193/ff_m/Marek_Vetchy_diplomova_prace.pdf.

[9] WARE, Tim. HyperArts [online]. 2. 01.11. 2011 [cit. 2011-11-13]. Tutorial: Add an iFrame Application to your Facebook Fan Page - Fall 2011. Dostupné z WWW: http://www.hyperarts.com/blog/tutorial-add-an-iframe-applicationto-your-facebook-fan-page-fall-2012/.