Kurz práce s informacemi : jak to bylo a co bude dál?

Title: Kurz práce s informacemi : jak to bylo a co bude dál?
Variant title:
  • Information Literacy Course: how it was and what will be next?
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. ProInflow speciál, pp. 76-85
Extent
76-85
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Kurz práce s informacemi je e-learningovým kurzem věnující se informačnímu vzdělávání. Slouží pro rozšíření informační gramotnosti studentů Masarykovy univerzity. V článku je nastíněna jeho historie a popsán postup jeho inovace. Shrnuty jsou také výsledky evaluace, která bylo provedena v roce 2010 po ukončení inovovaného kurzu. V závěru je popsán kurz volně navazují na Kurz práce s informacemi, který se snaží doplnit informační vzdělávání o další důležitá témata.
Information literacy course is e-learning course for every student at Masaryk University for build-up better information literacy. Article is about history of course, about his inovation. There is also evalutation from year 2010. At the conclusion is information about next follow-up course Creative information literacy.