Informační vzdělávání na vysokých školách v České republice: přehled, vývoj a další kroky

Title: Informační vzdělávání na vysokých školách v České republice: přehled, vývoj a další kroky
Variant title:
  • Information education at universities in the Czech Republic – the overview and the outlook
Source document: ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 45-52
Extent
45-52
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek sleduje téma informačního vzdělávání na vysokých školách z hlediska informační vědy a knihovnictví a z hlediska veřejné politiky v České republice. Popisuje vztah mezi teorií a praxí, podává historický výklad pojmu a zasazuje informační vzdělávání, a specificky informační gramotnost, do kontextu vzdělávacích institucí s důrazem na vysoké školy a klíčové aktéry v tomto prostředí. Letos (v roce 2010) působí v České republice desátým rokem odborná komise IVIG a pro příští rok připravuje výroční seminář IVIG – Informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách v České republice, který by měl být shrnujícím vyjádřením zainteresovaných aktérů k problematice informačního vzdělávání. Článek podává přehled uskutečněných aktivit v rámci této komise i mimo ni a nástin postupného vývoje práce s pojmem informační gramotnost, resp. informační vzdělávání u nás. Klíčovým se stalo vytvoření Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice (2008) a Standardů informačně gramotného studenta vysoké školy (2004/2007), které přijala jako doporučující dokumenty Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Článek je doplněn o Národní strategii finanční gramotnosti, která byla od roku 2005 iniciována podle vzoru výše zmíněné koncepce, doplněna o Standardy finančně gramotného občana, schválena vládou České republiky (2010) a nyní je zaváděna do praxe.
The article follows a topic of information education and information literacy at universities from information science and librarianship and public policy points of view. Relations between theories and praxes are described. Information education, and information literacy in particular, is embedded into a context of educational institutions, esp. universities, and its stakeholders. Information Literacy and Information Education Working Group (IVIG) has been active for ten years in the Czech Republic (2010) and its annual seminar is going to be dedicated to information literacy resume next year. The article recounts IVIG and other's activities in the field of information literacy and education in the Czech Republic, whereas the Information Education Strategy at Universities in the Czech Republic has become crucial. The strategy was approved by the Association of Czech University Libraries (2008) together with information literacy standards for university students (2004/2007). A short study of the National Financial Education Strategy is attached, since it has been initiated and inspired (since 2005) by the Strategy mentioned above, approved by the Government of the Czech Republic (2010) and implemented now.
References
[1] DOHNÁLKOVÁ, Eva. IVIG Seminar in Prague. IFLA Information Literacy Section Newsletter [online]. roč. 7, č. 2, s. 5 [cit. 2010-01-20]. Dostupné na URL: http://www.ifla.org/files/information-literacy/newsletters/june-2009.pdf.

[2] DOHNÁLKOVÁ, Eva; LANDOVÁ, Hana. Infogram - nová platforma pro podporu informačního vzdělávání. In INFORUM 2009 : 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-29. května 2009 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2009. Dostupné na URL: http://www.inforum.cz/archiv/inforum2009/sbornik/36/. ISSN 1801-2213.

[3] DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky : proč je důležité definovat informační gramotnost?. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 11 [cit. 2007-05-22]. Dostupné na URL: http://www.ikaros.cz/node/1198. ISSN 1212-5075.

[4] DOMBROVSKÁ Michaela. Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách a odborné semináře IVIG 2003 a ILME. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 2007-05-22]. Dostupné na URL: http://www.ikaros.cz/node/1480. ISSN 1212-5075.

[5] DOMBROVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Národní knihovna. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-19.

[6] Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice [online]. Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Dostupné na URL: http://www.ivig.cz/koncepce.html.

[7] LANDOVÁ, Hana. Kdo, kde a jak řeší problém informační gramotnosti? Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 9 [cit. 2007-05-22]. Dostupné na URL: http://www.ikaros.cz/node/1052. ISSN 1212-5075.

[8] LANDOVÁ, Hana et al. Information literacy programmes in higher education in the Czech Republic: The path of theory and practice. In Information Literacy at the crossroad of Education and Information Policies in Europe. Edited by Carla Basili. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2008. s. 72-91. ISBN 978-88-8080-096-5.

[9] Národní strategie finančního vzdělávání (2007/2010) [online]. Ministerstvo financí České republiky. Dostupné na URL: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani.html

[10] PEJOVA, Z., CATTS, R., TICHÁ, L., & DOMBROVSKÁ, M. (Eds). Achieving an information society and a knowledge-based economy through information literacy: Proposal for an information literacy platform and an action plan for central and south-east European countries. Ljubljana: ICPE, 2006. ISBN 92-9038-134-4.

[11] TICHÁ, Ludmila; DOMBROVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana. Informační gramotnost a vysokoškolské knihovny. In Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách - cesta k budoucnosti. Uspořádal Miroslav Ressler ve spolupráci se Zlatou Houškovou. Praha: Národní knihovna, 2006, s. 21-40. ISBN 80-7050-500-1.

[12] TICHÁ, Ludmila; ŽIŽKOVÁ, Štěpánka; RAMAJZLOVÁ, Barbora. Koncepce informační výchovy na ČVUT [online]. Praha: ČVUT, 1999 [cit. 4.1. 2006]. Dostupné na URL: http://knihovny.cvut.cz/vychova/koncepce.doc.