Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole

Title: Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole
Variant title:
  • The project of information education of teachers in a secondary technical school
Source document: ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 76-86
Extent
76-86
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek popisuje průběh školení informační gramotnosti zaměřené cíleně na pedagogy střední technické školy. Toto pilotní školení probíhalo od února do srpna 2010 a bylo součástí projektu na vytvoření "Studijního a informačního centra ve Střední škole technické a obchodní Dačice". Cílem samotného školení bylo zkvalitnit vzdělávací proces na škole a inspirativně nasměrovat pedagogy do dalšího vzdělávání v oblasti orientace v elektronických zdrojích (digitální knihovny, open access zdroje a institucionální repozitáře), vyhledávání informací, citování aj. V závěru příspěvku je shrnuta a vyhodnocena anketa, která proběhla mezi pedagogy. Výsledky této ankety ovlivní další projekty konané v Národní technické knihovně a spojené s informační gramotností pedagogů.
This study is focused on training information literacy of teachers in one secondary technical school. The pilot training lessons were held from February to August 2010 and were a part of a project which resulted to the foundation of the Studying and Information Centre in SSTO Dacice. The aim of training was to improve the quality of educational process in school and in friendly way lead teachers to self-education in the area of orientation in electronic resources (digital libraries, open access resources and institutional repositories), searching information, citation etc. In the conclusion of this article there is summarized and analyzed the questionnaire action in which teachers participated. Results of this questionnaire will influence of the future The National technical library´s projects on information literacy training.
References
[1] DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky : jak definovat informační gramotnost? Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 2010-09-23]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/1227. ISSN 1212-5075.

[2] DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky : klíčové kompetence a informační gramotnost. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 5 [cit. 2010-09-22]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/1340. ISSN 1212-5075.

[3] DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost z hlediska veřejné politiky : proč je důležité definovat informační gramotnost? Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 11 [cit. 2010-09-25]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/1198. ISSN 1212-5075.

[4] DOMBROVSKÁ, Michaela; LANDOVÁ, Hana; TICHÁ, Ludmila. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Národní knihovna. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-19.

[5] DOMBROVSKÁ, Michaela. Koncepce rozvoje informační gramotnosti na vysokých školách a odborné semináře IVIG 2003 a ILME. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 2010-09-17]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/1480. ISSN 1212-5075.

[6] HÁJKOVÁ, Zuzana; LEPAROVÁ, Jana; NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Informační vzdělávání uživatelů - sekce IVU začíná pracovat. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 3 [cit. 2010-10-03]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/6012. ISSN 1212-5075.

[7] KOČÍ, Hana. Proměna středoškolských knihoven na pulzující informační centra. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 3, s. 93-99. ISSN 0011-2321.

[8] KOSCELNÍKOVÁ, Radka. Možnosti knihoven v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. In Knihovny současnosti 2008. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2008, s. 235-242. Dostupný také na WWW: http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/2008-3-235.pdf. ISBN 978-80-86249-49-0.

[9] LANDOVÁ, Hana. Americká knihovnická asociace a informační gramotnost. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 10 [cit. 2010-09-22]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/1184. ISSN 1212-5075.

[10] LANDOVÁ, Hana. Informační gramotnost - náš problém(?). Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit. 2010-09-17]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/1024. ISSN 1212-5075.

[11] LANDOVÁ, Hana. Informační gramotnost v kontextu vzdělávání s důrazem na vysoké školy. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 4 [cit. 2010-09-21]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/1322. ISSN 1212-5075.

[12] LANDOVÁ, Hana. INFORUM 2003 - sekce "Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání". Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 2010-09-22]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/1419. ISSN 1212-5075.

[13] Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. MŠMT [online]. Praha : MŠMT, © MŠMT 2006 [cit. 2010-10-03]. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013. Dostupný z WWW: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013.

[14] NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Informační gramotnost poosmé. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 2 [cit. 2010-10-03]. Dostupný na WWW: http://www.ikaros.cz/node/5972. ISSN 1212-5075.

[15] SŠTO Dačice. ŠKOLA trochu JINAK : Studijní a Informační Centrum SŠTO Dačice [online]. Dačice : SŠTO, © SŠTO Dačice [cit. 2010-10-03]. Dostupný z WWW: http://www.skolatrochujinak.cz/.