Tištěná média v prostředí sociálních sítí

Title: Tištěná média v prostředí sociálních sítí
Variant title:
  • Printed media in social networks environment
Source document: ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 1, pp. 91-103
Extent
91-103
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek je zaměřen na trh tištěných médií, online zpravodajství a sociální média. V úvodu nastiňuje stav v českém mediálním prostředí, kde každým rokem sílí vliv online zpravodajství na úkor tradičních médií, obzvláště novin. V původním průzkumu představuje chování a zvyky uživatelů sociálních sítí. Výzkum pak analyzuje, jak české noviny a magazíny využívají sociální sítě. Na příkladech zahraničních médií jsou ukázány nové přístupy k žurnalistice v sociálních a crowdfundingových sítích. V závěru přináší best practices a doporučení pro komunikací a monitoring v sociálních médiích.
Article is focused on print media market, online news and social media. In a brief introduction is explained situation in Czech media environment where influence of online news increase every year to the detriment of traditional media especially newspaper. Original survey presents behaviour and habbits of social networks users. Research then analyzes how Czech newspaper and magazines use social networks. On foreign media examples are demonstrated new attitudes to journalism in social and crowdfunding networks. In last part it brings best practices and some recommendations for communication and monitoring in social media.
References
[1] AITAMURTO, Tanja. Spot.Us Case Study Shows Impact of Crowdfunding on Journalism [online]. 17.6.2010 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://www.pbs.org/mediashift/2010/06/spotus-case-study-shows-impact-ofcrowdfunding-on-journalism168.html.

[2] Americans Spending More Time Following the News. Pew Research Center [online]. 12.9.2010 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://www.peoplepress.org/2010/09/12/americans-spending-more-time-following-the-news/.

[3] ARTHUR, Charles. Guardian's Facebook app installed by more than 4 million users [online]. 30.11.2011 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://www.guardian.co.uk/media/pda/2011/nov/30/guardian-facebook-app.

[4] Czech Republic Facebook Statistics. Socialbakers [online]. 2012 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/czech-republic.

[5] JAVŮREK, Adam. Jak česká média pracují s Twitterem a co jim to přináší. Online žurnalistika [online]. 17.12.2008 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://online.zurnalistika.cz/128/jak-ceska-media-pracuji-s-twitterem-a-co-jim-toprinasi/.

[6] JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University Press, c2006, 308 s. ISBN 978-081-4742-815.

[7] KŘÍŽOVÁ, Kristýna. Zpravodajství se podle Mediareserach i v Čechách ještě více tříští do různých platforem. Marketing & Media [online]. 4.1.2012 [cit. 2012-01-14]. Dostupné z WWW: http://mam.ihned.cz/c1-54343360-zpravodajstvi-se-podle-mediareserach-i-vcechach-jeste-vice-tristi-do-ruznych-platforem.

[8] LAVRUSIK, Vadim. The Future of Social Media in Journalism. Mashable [online]. 13.9.2010 [cit. 2012-01-18]. Dostupné z WWW: http://mashable.com/2010/09/13/future-social-media-journalism/.

[9] MESSNER, Marcus, Introduction to Social Media. Prezi [online]. 18.1.2012 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z WWW: http://prezi.com/c-ashbptdepa/introduction-to-social-media/?auth_key=ae5eab2ae5154fab36b8b9925c004267209408db.

[10] ROSENSTIEL, Tom, How Newspapers Are Faring Trying To Build Digital Revenue. Journalism [online]. 18.3.2012 [cit. 2012-03-18]. Dostupné z WWW: http://www.journalism.org/analysis_report/search_new_business_model?src=prc-headline.

[11] Týdeníky a čtrnáctideníky: lepší vývoj než u deníků. Mediaguru [online]. 8.11.2011 [cit. 2012-01-10]. Dostupné z WWW: http://www.mediaguru.cz/2011/11/tydeniky-a-ctrnactideniky-lepsi-vyvoj-nez-u-deniku/.

[12] Vydavatelům klesají obraty, ziskovost se ale zlepšila. Mediaguru [online]. 9.1.2012 [cit. 2012-01-14]. Dostupné z WWW: http://www.mediaguru.cz/2012/01/vydavatelum-klesaji-obraty-ziskovost-se-ale-v-roce-2010-zlepsila/.

[13] Vydavatelé v pololetí: mínus 1,107 miliardy. Mediaguru [online]. 25.7.2011 [cit. 2012-01-14]. Dostupné z WWW: http://www.mediaguru.cz/2011/07/vydavatele-v-pololeti-minus-1107-miliardy/.