Web 2.0 jako imaginaire aneb Ke kritice ideologie novosti

Title: Web 2.0 jako imaginaire aneb Ke kritice ideologie novosti
Variant title
Web 2.0 as imaginaire or To the criticism of the ideology of the novelty
Web 2.0 as imaginaire or To the criticism of the ideology of the new
Author: Macek, Jakub
Source document: ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 1, pp. 104-117
Extent
104-117
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Termín "web 2.0", který se vynořil v polovině prvního desetiletí 21. století, se stal velmi vlivným v oblasti marketingu a webového podnikání – sociální vědy jej ovšem přijaly spíše váhavě. Tato stať ilustruje ostře kritickou reakci některých autorů z oblasti studií nových médií, kteří "web 2.0" odmítli jako ideologický nástroj sloužící v období po "dotcomové krizi" ke znovuoživení ekonomických aktivit spojených s webem. Kritická debata o "webu 2.0" zde slouží jako příklad aplikace kritické teorie na okouzlení novostí, jež obvykle provází zásadnější technologické inovace.
The term "web 2.0" – emerged in mid 2000s – has become significantly influential in the field of marketing and web business, however social sciences adopted rather it with hesitation. This paper illustrates sharply critical reaction of some new media scholars, who refused "web 2.0" as an ideological tool created to promote resurrection of web-related "post-dotcom" business activities. The critical debate on "web 2.0" serves here as an example of power-sensitive application of critical theory on novelty sublime surrounding new and substantial technological innovations.
References
[1] ALBRECHTSLUND, Anders. Online Social Networking as Participatory Surveillance. First Monday. 2008, 13(3). Dostupné z: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2142/1949

[2] ALLEN, Matthew. Web 2.0: An argument against convergence. First Monday. 2008, 13(3). Dostupné z: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2139/1946

[3] ANDERSON, Chris. The Long Tail. Wired. 2004(October). Dostupné z: http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html

[4] BARRY, Andrew. Political machines: governing a technological society. London: Athlone Press, 2001. ISBN 978-048-5006-346.

[5] BARTHES, Roland. Mytologie. 2. vyd. v českém jazyce. Překlad Josef Fulka. Praha: Dokořán, 20042011, 170 s. Bod (Dokořán). ISBN 978-807-3633-592.

[6] BOCZKOWSKI, Pablo. Books to think with. New media & Society. 2004, 6(1), 96-105.

[7] DINUCCI, Darcy. Fragmented Future. Print: America's Graphic Design Magazine. Cincinnati: F, 1999, 53(4), 32.

[8] GEHL, Robert W. A Cultural and Political Economy of Web 2.0. Fairfax, 2010. Dissertation Thesis. George Mason University.

[9] FISHER, Dana R. a Larry Michael WRIGHT. On Utopias and Dystopias: Toward an Understanding of the Discourse Surrounding the Internet. Journal of computer-mediated communication JCMC. 2001, 6(2). Dostupné z: http://jcmc.indiana.edu/vol6/issue2/fisher.html

[10] FLICHY, Patrice. The internet imaginaire. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2007, 255 s. ISBN 978-026-2062-619.

[11] FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat : kniha o zrodu vězení. Praha : Dauphin, 2000. 427 s. ISBN 8086019969.

[12] JARRETT, Kylie. Interactivity is Evil! A critical investigation of Web 2.0. First Monday. 2008, 13(3). Dostupné z: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2140/1947

[13] KROKER, Arthur a Michael A WEINSTEIN. Data trash: the theory of the virtual class. New York: St. Martin's Press, 1994, 165 s. ISBN 03-121-2211-X.

[14] LÉVY, Pierre. Collective intelligence: mankind's emerging world in cyberspace. Cambridge, Mass.: Perseus Books, c1997, 277 s. ISBN 07-382-0261-4.

[15] LÉVY, Pierre. Kyberkultura: zpráva pro radu Evropy v rámci projektu "nové technologie: kulturní spolupráce a komunikace". Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000, 229 s. ISBN 80-246-0109-5.

[16] MACEK, Jakub. Poznámky k okouzlení novostí nových médií. Mediální studia, 6, 1, od s. 6-16, 11 s. ISSN 1801-9978. 2012.

[17] MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií [online]. 2011 [cit. 2012-01-28]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jaromír Volek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/14931/fss_d/.

[18] MANSELL, Robin. Political economy, power and new media. New media & Society. 2004, 6(1), 96-105.

[19] MOSCO, Vincent. The digital sublime: myth, power, and cyberspace. Cambridge, Mass: MIT, 2005. ISBN 978-026-2633-291.

[20] OGBURN, William Fielding. On culture and social change : selected papers. 1st ed. Chicago : Phoenix books, 1964.

[21] NOLL, A. Highway of dreams: a critical view along the information superhighway. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum, 1997, 236 s. Telecommunications (Mahwah, N.J.). ISBN 08-058-2558-4.

[22] O'REILLY, Tim. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. O'Reilly Media [online]. 2005 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z: http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html

[23] PETERSEN. Loser Generated Content: From Participation to Exploitation. First Monday. 2008, 13(3). Dostupné z: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2141/1948

[24] PILZOVÁ, Zuzana. Shromažďování osobních a identifikačních údajů společností Google optikou uživatelů [online]. 2010 [cit. 2012-01-31]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Jakub Macek. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/123861/fss_b/.

[25] WOOLGAR, Steve. Virtual society?: technology, cyberbole, reality. New York: Oxford University Press, c2002, 349 s. ISBN 01-992-4876-1.

[26] SCHOLZ, Trebor. Market Ideology and the Myths of Web 2.0. First Monday. 2008, 13(3). Dostupné z: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2138/1945

[27] TAPSCOTT, Don a Anthony D WILLIAMS. Wikinomics: how mass collaboration changes everything. Expanded ed. New York: Portfolio, 2008, 351 s. ISBN 978-159-1841-937.

[28] TOFFLER, Alvin. The third wave. Bantam éd. New York: Bantam Books, c1990, 537 s. ISBN 05-532-4698-4.

[29] ZIMMER, Michael. The Externalities of Search 2.0: The Emerging Privacy Threats when the Drive for the Perfect Search Engine meets Web 2.0. First Monday. 2008, 13(3). Dostupné z: http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2136/1944