Sociální média ve zdravotnictví

Title: Sociální média ve zdravotnictví
Variant title:
  • Social media in the health care
Author: Pruša, Tomáš
Source document: ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 1, pp. 78-90
Extent
78-90
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Rozšíření informačních technologií v České republice má dlouhodobě vzrůstající charakter. S rozvojem informačních technologií se zvyšují i možnosti zdravotní péče. Nástupem sociálních médií se otevřely nové možnosti komunikace a distribuce informací, na které mohou reagovat instituce ve zdravotnictví. Ty mají k dispozici nástroje, které nemají v současné době pevná pravidla užití a nabízí velké možnosti i velká rizika. V České republice je využití sociálních médií ve zdravotnictví ve srovnání se zahraničím sporadické a neinteraktivní, informace pro pacienty jsou příliš složité a jsou poskytovány nevhodným způsobem. Srovnání dobrých a špatných příkladů využití sociálních médií umožní hledání nových možností v českém prostředí. Při respektu požadavků kladených na formu informace ze strany pacientů je možné zajistit jejich vyšší míru spolupráce a tak dosáhnout lepších výsledků léčby a současně úspor ve zdravotnictví.
Expansion of information technology in the Czech Republic has a growing character over a long period. The possibilities of health care increase together with the development of information technology. The arrival of social media has offered new possibilities for communication and information distribution, to which health care institutions can react. Those have a tool that is not currently adjusted by fixed rules and offers great opportunities and great risks. In the Czech Republic is the use of social media in health care, in the comparison to other countries, too sporadic and non-interactive, pieces of information for patients are too complex and are provided in an inappropriate manner. The comparison of good and bad examples of the use of social media enables searching for new possibilities in the Czech Republic. In respect of requirements for information from patients, it is possible to ensure their greater compliance and to achieve better treatment outcomes, while achieving savings in the health care.
References
[1] AVG Digital Diaries Four – 10 to 13 years olds [online]. AVG, 2011 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://www.scribd.com/doc/72711426/Digital-Diaries-4-Results-Summary.

[2] BENNET, E. Hospital Crisis Communication and Social Media [online]. Found In Cache, publikováno April 1, 2009 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://ebennett.org/hospital-crisis-communications-and-social-media.

[3] BENNET, E. Hosptital Social Network List [online]. Found In Cache, last update October 9, 2011 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z WWW: http://ebennett.org/hsnl.

[4] BENNET, E. Three years later [online]. Found In Cache, publikováno October 27, 2011 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z WWW: http://ebennett.org/three-years-later.

[5] BASTABLE, S.B. Nurse as educator : principles of teaching and leasing for nursing practice. 3. vyd. Boston: Jones and Bartlett, 2008. ISBN 978-0-7637-4643-8.

[6] CAIN, J. – SCOTT, D.R. – AKERS, P. Pharmacy Students' Facebook Activity and Opinions Regarding Accountability and E-Professionalism. American Journal of Pharmaceutical Education, roč. 2009, sv. 73, č. 6, čl. 104.

[7] CALDWELL, B., COOPER, M., REID, L.G., VANDERHEIDEN, G. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 [online]. W3C, publikováno 11 December 2008 [cit. 2012-07-01]. Dostupné z WWW: http://www.w3.org/TR/WCAG/.

[8] CROSBIE, V. What is 'New Media'? (1998 & 2006) [online]. Digital Deliverance LLC, publikováno April 27, 2006 [cit. 2012-01-30]. Dostupný z WWW: http://www.digitaldeliverance.com/signature-writings/what-is-new-media.

[9] ČERNÝ, M. Informační etika II.: Kodexy, principy, paradoxy [online]. Metodický portál RVP, publikováno 28. 2. 2012 [cit. 2012-07-01]. Dostupné z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/14967/INFORMACNI-ETIKA-II-KODEXY-PRINCIPY-PARADOXY.html/

[10] ČERNÝ, M. Informační etika III.: Ekosystém informace [online]. Metodický portál RVP, publikováno 29. 2. 2012 [cit. 2012-07-01]. Dostupné z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/14969/INFORMACNI-ETIKA-III-EKOSYSTEM-INFORMACE.html/.

[11] EFSA's Communications Strategy: 2010 – 2013 perspective [online]. Parma: European Food Safety Authority, vydáno December 16, 2010 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z WWW: http://www.efsa.europa.eu/en/keydocs/docs/commstrategyperspective2013.pdf.

[12] EVANS, D. Social media marketing: an hour a day. Indianapolis: Willey Publishing, 2008. 409 s. ISBN 978-0-470-34402-6.

[13] FOX, S. Pew Internet: Health [online]. Washington: Pew Research Center, vydáno Nov 22, 2011 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://pewinternet.org/Commentary/2011/November/Pew-Internet-Health.aspx.

[14] Guidance on Medical Device Patient Labeling; Final Guidance for Industry and FDA Reviewers [online]. Silver Spring: U.S. Food and Drug Administration, vydáno April 19, 2001 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z WWW: http://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070782.htm.

[15] Guideline On The Readability Of The Labelling and Package Leaflet Of Medicinal Products For Human Use [online]. Brusel: European Commission, vydáno 12.1.2009 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z WWW: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-2/c/2009_01_12_readability_guideline_final_en.pdf.

[16] Hospitals & Facebook: A Case Study[online]. New York: Verasoni Ah Ha! Insights, publikováno February 25th, 2011 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z WWW: http://verasoni.com/ahha3/2216.

[17] Informační společnost v číslech 2011 [online]. Praha: Český statistický úřad, c2011 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://www.scitani.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/5D003FF557/$File/970511.pdf.

[18] Informační technologie ve zdravotnictví v České republice [online]. Praha: Český statistický úřad, aktualizováno dne 27. 1. 2012 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_ve_zdravotnictvi_v_ceske_republice.

[19] Informační technologie ve zdravotnictví – mezinárodní srovnání [online]. Praha: Český statistický úřad, aktualizováno dne 27. 1. 2012 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_ve_zdravotnictvi_mezinarodni_srovnani.

[20] Internetová komunikace a vyhledávání informací – Informační technologie v České republice [online]. Praha: Český statistický úřad, aktualizováno dne 27. 1. 2012 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/2_internetova_komunikace_a_vyhledavani_informaci_informacni_technologie_ve_zdravotnictvi_v_ceske_republice.

[21] JONÁK, Z. Stanovení jazykové obtížnosti učebnic vzhledem k věku žáka [online]. Metodický portál RVP, publikováno 24. 05. 2005 [cit. 2012-01-31]. Dostupné z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/t/ZPF/239/STANOVENI.

[22] KASESNIK, K. – KLINE, M. Analyzing readability of medicines information materiál in Slovenia. Southern Med Review, roč. 2011, sv. 4, č. 2, s. 33–40.

[23] KŮRKOVÁ, V. Nemocnice pronikají na sociální sítě [online]. Tyinternety.cz, publikováno 05.10.2009 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z WWW: http://www.tyinternety.cz/socialni-site/nemocnice-pronikaji-na-socialni-site-260.

[24] LINHARTOVÁ, A. – KOTLÁŘOVÁ, L. Compliance pacienta s léčbou z pohledu lékárníka. Praktické lékárenství, roč. 2006, č. 3, s. 135–136.

[25] MCLUHAN, M. Understanding media: the extensions of man. Dotisk pův. vydání. London: Routledge, 2008. 392 s. ISBN 0-415-25397-7.

[26] MCNAB, CH. What social media offers to health professionals and citizens [online]. Bulletinof the World Health Organisation, roč. 2009, sv. 87, s. 566–568. Dostupné z WWW: http://www.scielosp.org/pdf/bwho/v87n8/v87n8a02.pdf.

[27] MUELLER, L.A. – REID, K.I. – MUELLER, P.S. Readability of state-sponsored advance directive forms in the United States: a cross sectional study. BMC Medical Ethics, roč. 2010, sv. 11, č. 6.

[28] On-line služby – Informační technologie ve zdravotnictví v České republice [online]. Praha: Český statistický úřad, aktualizováno dne 27. 1. 2012 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/4_on_line_sluzby_informacni_technologie_ve_zdravotnictvi_v_ceske_republice.

[29] PETERKA, J. Informační ekologie [online]. Sborník konference INFORUM 1999, publikováno 5/13/99 [cit. 2012-07-01]. Dostupné z WWW: http://www.inforum.cz/archiv/inforum1999/peterka/index.htm.

[30] PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. 2. vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.

[31] SABHARWAL, S. – BADARUDEEN, S. – KUNJU, S.U. Readability of Online Patient Education Materials From the AAOS Web Site. Clinical Orthopaedics and related research, roč. 2008, sv. 466, č. 5, s. 1245–1250. | DOI 10.1007/s11999-008-0193-8

[32] SIGNORINI, A. – SEGRE, A.M. – POLGREEN, P.M. The Use of Twitter to Track Levels of Disease Activity and Public Concern in the U.S. during the Influenza A H1N1 Pandemic [online]. PloS One, roč. 2011, sv. 6, č. 5. Publikováno May 4, 2011 [cit. 2012-01-30]. Dostupné z WWW: http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0019467. | DOI 10.1371/journal.pone.0019467

[33] Social Media and Healthcare at a Glance. The Nurture Report, roč. 2010, sv. 4, č. 1 [online]. [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://www.oene.com/userfiles/file/healthcare%20and%20social%20media.pdf.

[34] Statistická ročenka České republiky 2011. 1.vyd. Praha: Český statistický úřad, 2011. 810 s. ISBN 978-802-5021-057; ISSN 1211-4812.

[35] THOMPSON, L.A., – DAWSON, K. – FERDIQ, R. et al. The intersection of online social networking with medical professionalism. Journal of General Internal Medicine, roč. 2008, sv. 23, č. 7, s. 954–957.

[36] Ubicare [online]. Boston: c2011 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z WWW: https://ubicare.com.

[37] Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2011 [online]. Praha: Český statistický úřad, vydáno 16. 11. 2011 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://www.zlin.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/510025FD70/$File/970111.pdf.

[38] Využívání internetu k vyhledávání informací o zdraví – mezinárodní srovnání [online]. Praha: Český statistický úřad, aktualizováno dne 27. 1. 2012 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vyuzivani_internetu_k_vyhledavani_informaci_o_zdravi_mezinarodni_srovnani.

[39] WALSH, T.M. – VOLSKO, T.A. Readability assessment of internet-based consumer health information. Respiratory Care, roč. 2008, sv. 53, č. 10, s. 1310–1315.

[40] WILSON, M. Readability and Patient Education Materials Used for Low-Income Populations. Clinical Nurse Specialist, roč. 2009, sv. 23, č. 1, s. 33–40.

[41] ZICKUHR, K. Generations 2010 [online]. Washington: Pew Research Center, vydáno Dec 16, 2010 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://pewinternet.org/Reports/2010/Generations-2010.aspx.

[42] ZICKUHR, K. Generations and their gadgets [online]. Washington: Pew Research Center, vydáno Feb 3, 2011 [cit. 2012-01-27]. Dostupné z WWW: http://pewinternet.org/Reports/2011/Generations-and-gadgets.aspx.