Honorifics in Hindi : a morphological, semantic and pragmatical analyses

Title: Honorifics in Hindi : a morphological, semantic and pragmatical analyses
Variant title
Honorifika v hindštině : morfologická, sémantická a pragmatická analýza
Source document: Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. [49]-60
Extent
[49]-60
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
The usage of honorifics in a language is an important part of its pragmatics. The honorific system in Hindi reflects the interwoven mutual relationships among the individuals based on familial relationships, familiarity, formality, personal closeness, social status, castes and other social factors. This paper deals with honorific system of Hindi language, and analyses it morphologically, semantically and pragmatically. It also tries to give a foreign language learner of Hindi an inside look into uniqueness of the Indian society through the usages of different levels of honorifics and gives some suggestions for its usage.
Užití honorifik je významným objektem studia pragmatiky. Systém honorifik v hindštině reflektuje složitou strukturu vzájemných vztahů mezi jednotlivci, danou rodinnými vazbami, známostí, formálností, osobní blízkosti, společenského statutu, kasty a dalších faktorů. V článku se vykládá honorifický systém hindštiny a je analyzován morfologicky, sémanticky a pragmaticky. Pokouší se také zpřehlednit tento složitý systém nerodilému mluvčímu a pojmout jej jako jedinečné okno do indické společnosti.
References
[1] AGNIHOTRI, R.K. 2007. Hindi An Essential Grammar. London and New York: Routledge.

[2] BENDER, E. 1968. Hindi Grammar and Reader. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

[3] BHATIA, T.K. 1996. Colloquial Hindi. London and New York: Routledge.

[4] COMRIE, B. Jun. 1975. Polite Plurals and Predicate Agreement, Language, Vol. 51, No. 2, 406–418. | DOI 10.2307/412863

[5] FRIEDLANDER, P.G. 2009. Contemporary Hindi. Unpublished Material.

[6] KACHRU, Y. 2006. Hindi. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

[7] MCGREGOR, R.S. 1972. Outline of Hindi Grammar. Oxford: Clarendon Press.

[8] POŘÍZKA, V. 1972. Hindština Hindi Language Course. Praha: Státni pedagogické nakladatelství.

[9] SARKAR, A. 2000. Hindi Grammar. New Delhi: Sharada Prakashan.

[10] SHAPIRO, M.C. 1989. A Primer of Modern Standard Hindi. Delhi: Motilal Banarsidass Publisher.