Pojmenujte náš novej nádr

Title: Pojmenujte náš novej nádr
Variant title:
  • Name our new train station
Source document: Linguistica Brunensia. 2019, vol. 67, iss. 1, pp. 39-47
Extent
39-47
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In June 2018 a survey for the name of the new train station in Brno was announced. The article analyses name proposals which were collected by the Brno municipality. Some proposals were serious, some humorous and provocative. We can see three main motivations. Firstly, there were honorific names after famous Czechs (e.g. Mendel's train station). Secondly, some proposals wanted to locate a new name on the map (e.g. Moravian train station) or in the Brno cultural background (e.g. the winner of the survey was Šalingrad – šalina means 'tram', it its typical appellative used in Brno). The third motivation was humorous because the most of proposers made fun of the whole survey. The name of the new train station will be chosen not by the Brno municipality but by the railway infrastructure administration (SŽDC).
References
[1] David, Jaroslav. 2009. Soutěž na pojmenování nového města – Havířov. Acta onomastica 50, 63–79.

[2] Lašťovka, Marek – Ledvinka, Václav et al. 1998. Pražský uličník. Encyklopedie pražských veřejných prostranství. II. díl, O–Ž. Praha: Libri.

[3] Mitter, Patrik. 2018. Ke statusu a funkci názvů železničních zastávek s čistě propriální motivací. Acta onomastica 59, 155–166.

[4] Mitter, Patrik. 2016. Ke statusu, motivaci a funkci názvů železničních stanic a zastávek v Ústeckém kraji. Acta onomastica 56, 155–165.

[5] Rejzek, Jiří. 2009. Lidová etymologie v češtině. Praha: Karolinum.

[6] Svoboda, Jan et al. 1973. Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 14(1), 1–280.

[7] Šlosar, Dušan. 2006. Otisky. Praha: Dokořán.

[8] Štěpán, Pavel. 2018. Vyberte název pro náš novej nádr. Týdeník Rozhlas, 10. 9. 2018, 26.

[9] BLESK 2. 10. 2018: Změní se hlavní nádraží v Brně na Šalingrad? Hlasování jde do finále. Blesk. [cit. 2. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.blesk.cz/clanek/regiony-brno-brno-zpravy/568089/zmeni-se-hlavni-nadrazi-v-brne-na-salingrad-hlasovani-jde-do-finale

[10] FACEBOOK: Pražský institut pro urážení Brna. [cit. 2. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.facebook.com/pg/PrazskyInstitutProUrazeniBrna

[11] HANTEC: Slovník. [cit. 2. 10. 2018]. Dostupné z: http://www.hantec.cz/hantec/slovnik/

[12] TZ 25. 6. 2018: Lidé pojmenují stavbu století – nové brněnské nádraží. Tisková zpráva, 25. 6. 2018. [cit. 2. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/lide-pojmenuji-stavbu-stoleti-nove-brnenske-nadrazi/

[13] TZ 1. 8. 2018: Nádraží Járy Cimrmana, Rola nebo Jižní nádraží? Lidé budou mít z čeho vybírat. Tisková zpráva, 1. 8. 2018. [cit. 2. 10. 2018]. Dostupné z: https://kopemezabrno.cz/2018/08/01/nadrazi-jary-cimrmana-rola-nebo-jizni-nadrazi-lide-budou-mit-z-ceho-vybirat/

[14] TZ 3. 9. 2018: Brno vybírá deset finalistů soutěže o název nového brněnského nádraží. Tisková zpráva, 3. 9. 2018. [cit. 2. 10. 2018]. Dostupné z: https://kopemezabrno.cz/2018/09/03/brno-vybira-deset-finalistu-souteze-o-nazev-noveho-brnenskeho-nadrazi/

[15] TZ 1. 10. 2018: Známe deset návrhů, ze kterých lidé vyberou název nového brněnského nádraží. Tisková zpráva, 1. 10. 2018. [cit. 2. 10. 2018]. Dostupné z: https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/zname-deset-navrhu-ze-kterych-lide-vyberou-nazev-noveho-brnenskeho-nadrazi/

[16] TZ 29. 10. 2018: Brno-Šalingrad! Lidé vybrali název nového nádraží v Brně. Tisková zpráva, 29. 10. 2018. [cit. 2. 10. 2018]. Dostupné z: https://kopemezabrno.cz/2018/10/29/brno-salingrad-lide-vybrali-nazev-noveho-nadrazi-v-brne/

[17] WIKIPEDIE: Brno hlavní nádraží. [cit. 2. 10. 2018]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno_hlavní_nádraží