[Korček, Ľudovít; Šmejkal, M. O nových tendenciách v súčasnej buržoáznej politickej ekonomii]

Title: [Korček, Ľudovít; Šmejkal, M. O nových tendenciách v súčasnej buržoáznej politickej ekonomii]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1964, vol. 13, iss. G8, pp. 182-184
Extent
182-184
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Korček, Ľudovít; Šmejkal, M. O nových tendenciách v súčasnej buržoáznej politickej ekonomii. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo politickej literatúry, 1962. 195, [4] s.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.