Tři setkání s Jiřinou Popelovou

Title: Tři setkání s Jiřinou Popelovou
Variant title:
  • Three encounters with Jiřina Popelová
Author: Zouhar, Jan
Source document: Studia philosophica. 2018, vol. 65, iss. 1-2, pp. 29-35
Extent
29-35
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Stať rekapituluje život a hlavní práce Jiřiny Popelové, významné české filozofky 20. století. Hlavní pozornost věnuje třem sborníkům, které vyšly k její poctě – Sborník k šedesátým narozeninám Jiřiny Popelové (1964), Jiřina Popelová, filozofka a učitelka filozofie (1984) a Filosofka Jiřina Popelová (2005). Podrobněji jsou připomenuty statě M. Sobotky, R. Kalivody, J. Peškové, P. Flosse a J. Gabriela. Ukazují přínos J. Popelové pro filozofii dějin, komeniologii, etiku, filozofii kultury a historiografii evropské a české filozofie.
The paper recapitulates the life and work of Jiřina Popelová, a major Czech philosopher of the 20th century. Attention is paid to three collections of papers published in her honour – Sborník k šedesátým narozeninám Jiřiny Popelové (A Collection of Papers to Celebrate the 60th birthday of Jiřina Popelová) (1964), Jiřina Popelová, filozofka a učitelka filozofie (Jiřina Popelová, a philosopher and a teacher of philosophy) (1984) and Filosofka Jiřina Popelová (The Philosopher Jiřina Popelová) (2005). Closer attention is paid to the papers by M. Sobotka, R. Kalivoda, J. Pešková, P. Floss and J. Gabriel. These focus on J. Popelová's contribution to the philosophy of history, Comenius studies, ethics, philosophy of culture and the historiography of European and Czech Philosophy.
Note
Příspěvek vznikl jako součást řešení projektu GA ČR Ženy v české filozofii a vědě (GA17-06697S).