Lubomír Nový a TGM

Title: Lubomír Nový a TGM
Variant title:
  • Lubomír Nový and TGM
Author: Zouhar, Jan
Source document: Studia philosophica. 2017, vol. 64, iss. 1, pp. 81-85
Extent
81-85
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Nového knížka Filosof T. G. Masaryk (1994) má tři roviny, které se přirozeně neustále stýkají a prolínají: bilancování dosavadní masarykovské literatury s důrazem na rozbor literatury nejnovější, pokus o systematizaci Masarykova díla, postižení jeho vnitřní logiky a vřazení do evropských souvislostí (Brentano, Husserl), a konečně otevírání a řešení otázek, které je možné v užším slova smyslu označit za problémové a aktuální. Nový ukazuje, jak pomáhá Masarykovo myšlení vracet znovu otázku smyslu a řádu našeho usilování a tvoření.
Nový's book Philosopher T. G. Masaryk (1994) has three layers, which naturally contact and merge: Firstly, Nový reviews existing literature on TGM with an emphasis on the most recent contributions. Secondly, he attempts to arrange and systematize Masaryk's work, map its internal logic and classify it in European context (Brentano, Husserl). Finally, he asks and answers questions that can be, in a narrower sense of the words, called problematic and topical. Nový shows how Masaryk's thought helps to revive the question of the meaning and order of our endeavour and creativity.