Lubomír Nový v proměnách fakultní atmosféry (1960–1996)

Title: Lubomír Nový v proměnách fakultní atmosféry (1960–1996)
Variant title:
  • Lubomír Nový and the change of the faculty atmosphere (1960–1996)
Source document: Studia philosophica. 2017, vol. 64, iss. 1, pp. 74-78
Extent
74-78
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jubilejní studie představuje Lubomíra Nového v prostředí Filozofické fakulty tehdejší Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykovy univerzity) od 60. let, kdy byl významným účastníkem neformálních interdisciplinárních diskusí o společenských i odborných otázkách. Sledujeme jej pak v obrodném procesu konce 60. let i v následujícím období tzv. normalizace, kdy jej nezbytnost přiměla orientovat se spíše k problémům sociologickým. Text uzavírá několik zmínek o vybraných Nového monografiích.
This paper was written on the occasion of Lubomír Nový's jubilee and introduces him as a member of the Faculty of Arts of the Masaryk (J. E. Purkyně) University, where he participated in informal interdisciplinary discussions on social and scientific topics in the 1960s. We follow him then during the renewal process in the end of the 60s and in the following period of so called normalisation, when he was forced to deal with rather sociological topics. Finally, we bring some remarks about his monographs.