Realism in art: a short note

Title: Realism in art: a short note
Variant title:
  • Realismus v umění: krátká poznámka
Source document: Studia philosophica. 2015, vol. 62, iss. 2, pp. [123]-129
Extent
[123]-129
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Nahlédnuto filozoficky bylo umění, a zejména literatura, vždy nějak spojováno s pravdou. Cílem každého dobrého umělce bylo a je sdělit cosi podstatného o světě, neboli říci pravdu. Kdo ze spisovatelů chtěl kdy záměrně lhát či mást? Uměleckému dílu, považovanému za pravdivé, je běžně připisován atribut realistické. Znamená řečené, že pojem realismu jako něčeho, co je spojováno s pravdou, náleží všem uměleckým dílům? Je v tomto smyslu realismus triviální pojem? Cílem příspěvku je pokus o vyjasnění pojmu umělecký realismus. Po citátech vybraných autorů či filozofů k věci je učiněn krátký pokus o vyjasnění realismu pomocí sémantiky možných světů. Je zjištěno, že čím širší by reprezentace světů byla, tím méně by byla informativní. Nejrealističtější dílo by v posledku neříkalo nic. Sémantika možných světů proto není shledána vhodným nástrojem pro explikaci pojmu umělecký realismus. V poslední části je krátce představen smysluplný pojem realismu.
Art has been considered in one way or another to be in close relation to truth. The goal of each and every author is and has been to relay something vital regarding the world, to express a kind of truth. Most likely no artist has ever wanted intentionally to lie. A work of art that speaks truth is normally described as a realistic one. Does this mean that the concept of realism as something expressing truth is related to all works of art? Is realism a trivial concept? The goal of this paper is to attempt to clarify the concept of artistic realism in a simple way. To begin, some thoughts about artistic realism are introduced. In the following parts, e. g. a brief attempt to clarify realism based on possible worlds semantics is made. It is stated that the more true a representation is, the less informative it is. The most realistic work wouldn't in conclusion say anything. So, the possible world semantics is found to be not proper tool for our goal. Finally, a proposal for a natural concept of artistic realism as a meaningful component of a critics' vocabulary is proposed.
Note
The paper is an output of Specific Research programme at Faculty of Arts of Masaryk University Brno, MUNI/A1150/2014 Aesthetics in Context of Art and Human Sciences.