Genéza a hodnoty slovanskej cyrilo-metodskej tradície

Title: Genéza a hodnoty slovanskej cyrilo-metodskej tradície
Source document: Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 3, pp. 59-64
Extent
59-64
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Bočková, Hana et al. Slová Slovanov: zborník z konferencií, ktoré sa konali v Ríme a v Nitre pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2013. 222 s. ISBN 978-80-8119-076-6.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.