Predponsko-predložna razmerja : na primerih glagolov v slovenščini

Title: Predponsko-predložna razmerja : na primerih glagolov v slovenščini
Author: Žele, Andreja
Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 2, pp. 23-35
Extent
23-35
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Prispevek na slovenskih zgledih načenja vprašanje soodvisnosti med predponskimi obrazilnimi morfemi in predložnimi morfemi pri glagolih - ta soodvisnost se odraža v razporeditvi vidskosti, faznosti in prislovnosti med glagolske obrazilne in predložne morfeme.
The article based on examples in Slovenian deals with the question of interdependence between prefixal formatives and prepositional morphemes in verbs - this interdependence is reflected in the distribution of aspectual, phase, and adverbial features between prefixal formatives and prepositional morphemes.