Лабіринтом праць Дмитра Чижевського: чеське літературне бароко

Title: Лабіринтом праць Дмитра Чижевського: чеське літературне бароко
Transliterated title
Labìryntom prac' Dmytra Čyževs'koho: čes'ke lìteraturne baroko
Source document: Opera Slavica. 2009, vol. 19, iss. 1, pp. 1-10
Extent
1-10
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
У статті автором аналізуються праці Д.Чижевського, присвячені чеському літературному бароко. Увагу приділено двом домінантним аспектам цих праць, а саме бароковій символіці (духовні пісні з гуситських часів) та бароковому світогляду поза межами власної культурної епохи (елементи барокового світогляду у поезії К. Г. Махи). Зроблено висновок про те, що на матеріалі чеської літератури різних періодів Д. Чижевський розвиває свою концепцію про бароко як культурно-історичної епохи, існування і функціонування продуктивних елементів якої не обмежується власним історичним часом. Це в свою чергу вказує на те, що чеський контекст барокових досліджень Д. Чижевського є принциповим для осмислення внеску вченого у історію слов'янських літератур.
The article deals with D. Čyževskyj's publications in which Czech literary Baroque is touched upon. The author points out two dominant aspects of these works: Baroque symbolism (on the basis of spiritual songs of the pre-Baroque) and Baroque worldview within the cultural epochs "outside" Baroque (elements of Baroque thinking in K. H. Mácha's poetry). D. Čyževskyj's analysis of Czech literature of the Husite times and Romanticism illustrate his concept of Baroque as a cultural epoch, the elements of which find their realization in other epochs. D. Čyževskyj's investigation of Czech Baroque proves to be crucial for understanding of his concept of the history of Slavic literatures.