К вопросу о языках-источниках аналитическиx прилагательныx узкого понимания (на примере русского и чешского языков)

Title: К вопросу о языках-источниках аналитическиx прилагательныx узкого понимания (на примере русского и чешского языков)
Transliterated title
K voprosu o jazykach-istočnikach analitičeskich prilagatel'nych uzkogo ponimanija (na primere russkogo i češskogo jazykov)
Variant title:
  • On the source languages of analytical adjective of narrow concept (exemplified with the Russian and Czech languages)
Source document: Opera Slavica. 2018, vol. 28, iss. 4, pp. 49-60
Extent
49-60
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Статья посвящaется проблематике аналитических прилагательных в русском и чешском языках, точнее, проблематике языков-источников аналитических прилагательных узкого понимания. Посредством тщательного анализа об- ращается внимание на принадлежность русских и чешских аналитических прилагательных узкого понимания к отдельным языкам-источникам. Среди языков-источников русских и чешских аналитических прилагательных узкого понимания лидирует английский язык. В обоих языках встречаются также аналитические прилагательные, заимствованные из классических языков (латынь и греческий язык) или романских языков (французский, итальянский, испанский языки).
The article deals with the issue of analytical adjectives in the Russian and Czech languages, in particular with the issue of source languages of analytical adjectives of narrow concept. Through a thorough analysis the attention is drawn to the affiliation of Russian and Czech analytical adjectives of narrow concept to individual source languages. The English language dominates among source languages of Russian and Czech analytical adjectives of narrow concept. In both languages, analytical adjectives are also represented by loan words from Ancient languages (Latin and Greek), or from Roman languages (French, Italian, Spanish).
References
[1] B'JERG, Ch. È.: Analitičeskije prilagatel'nyje i analitizm v sovremennom russkom jazyke. Tromse: Universitet Tromse, 2014.

[2] BONDAREVSKIJ, D. V.: Kategorija neizmenjajemych prilagatel'nych v sovremennom russkom jazyke: avtoreferat dissertacii. 2000. http://www.dissercat.com/content/kategoriya-neizmenyaemykh-prilagatel-nykh-v-sovremennom-russkom-yazyke. [online]. [cit. 16. 6. 2018].

[3] ČERNYCH, P. Ja.: Istoriko-ètimologičeskij slovar' sovremennogo russkogo jazyka: v 2 tomach. Moskva: Russkij jazyk — Medija, Drofa, 2009.

[4] Český národní korpus. http://korpus.cz/. [online]. [cit. 23. 6. 2018].

[5] FILIPEC, J. – DANEŠ, F. – MACHAČ, J. et al.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2015.

[6] GAZDA, J.: Integrační tendence v oblasti tvoření slov v současných slovanských jazycích (se zvláštním zřetelem k situaci v ruštině a češtině). In: KRČMOVÁ, M. et al. (eds.): Integrace v jazycích – jazyky v integraci. Praha: NLN, 2010, s. 83–97.

[7] HLAVSA, Z. – HRUŠKOVÁ, Z. – HŮRKOVÁ, J. et al.: Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2000.

[8] CHLUPÁČOVÁ, K.: Pojmenování apozičního typu v současné ruštině. Bulletin ruského jazyka a literatury, 1981, č. 23, s. 147–156.

[9] KIM, L. A.: Vopros ob analitičeskich prilagatel'nych v sovremennoj rusistike. Vìsnyk Dnìpropetrovs'koho unìversytetu. Serìja: Movoznavstvo 15, 2009, № 3, s. 47–54. http://www.stattionline.org.ua/filologiya/52/7111-vopros-ob-analiticheskixprilagatelnyx-v-sovremennoj-rusistike.html. [online]. [cit. 14. 6. 2018].

[10] KLIMOVA, M. V. (red.): Bol'šoj ètimologičeskij slovar' russkogo jazyka. Moskva: OOO «Dom slavjanskoj knigi», 2016.

[11] KRAUS, J. (red.): Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2007.

[12] LOPATIN, V. V. – IVANOVA, O. Je. (red.): Russkij orfografičeskij slovar'. Moskva: Ast-Press kniga, 2015.

[13] MARINOVA, Je. V.: Vopros ob analitičeskich prilagatel'nych v otečestvennoj i zarubežnoj lingvistike. Vestnik Nižegorodskogo universiteta im. N. I. Lobačevskogo 4, 2010, № 2, s. 628–630.

[14] MARTINCOVÁ, O. (red.): Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2. Praha: Academia, 2004.

[15] MORKOVKIN, V. V. – BOGAČEVA, G. F. – LUCKAJA, N. M.: Bol'šoj universal'nyj slovar' russkogo jazyka. Moskva: Slovari XXI veka, Ast-Press škola, 2016.

[16] Nacional'nyj korpus russkogo jazyka. http://ruscorpora.ru/. [online]. [cит. 16. 6. 2018].

[17] OŽEGOV, S. I. – ŠVEDOVA, N. Ju. (red.): Tolkovyj slovar' russkogo jazyka. Moskva: OOO «ITI Texnologii», 2003.

[18] PANOV, M. V.: Ob analitičeskich prilagatel'nych. In: FILIN, F. P., REFORMATSKIJ, A. A. (eds.): Fonetika. Fonologija. Grammatika: K semidesjatiletiju A. A. Reformatskogo. Moskva: Nauka, 1971, s. 240–253.

[19] PANOV, M. V.: Pozicionnaja morfologija russkogo jazyka. Moskva: Jazyki slavjanskoj kul'tury, 1999.

[20] PLESNÍK, L.: Fungování analytických adjektiv v ruštině, češtině a polštině. Disertační práce. Brno: FF MU, 2018.

[21] REJZEK, J.: Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2015.

[22] SIDORENKO, Je. N.: Morfologija sovremennogo russkogo jazyka. Časti reči i kontaminanty. Učebnoje posobije. Moskva: Flinta, Nauka, 2017.

[23] TICHONOV, A. N. – CHAŠIMOV, R. I.: Ènciklopedičeskij slovar'-spravočnik lingvističeskich terminov i ponjatij. Russkij jazyk. Moskva: Flinta, Nauka, 2008.

[24] ZACHARENKO, Je. N. – KOMAROVA, L. N. – NEČAJEVA, I. V.: Novyj slovar' inostrannych slov. Moskva: OOO Izdatel'skij centr «Azbukovnik», 2008.