[Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kol. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: kolektivní monografie]

Title: [Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kol. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: kolektivní monografie]
Source document: Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 4, pp. 55-58
Extent
55-58
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kol. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. 283 s. ISBN 978-80-905336-6-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
V tištěné verzi časopisu je v úvodu této recenze na s. 55 chybně uvedena bibliografická citace recenzovaného díla a rok vydání v úvodní větě. Chybně uvedené údaje se týkají stejnojmené publikace vydané v r. 2014 pod ISBN 978-80-904846-7-2.