Nové lexikografické publikace brněnské bulharistiky

Title: Nové lexikografické publikace brněnské bulharistiky
Source document: Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 4, pp. 53-55
Extent
53-55
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Krejčová, Elena. Česko-bulharský právnický slovník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 213 s. ISBN 978-80-210-7086-8.
Krejčová, Elena. Česko-bulharský a bulharsko-český tematický slovník s úkoly na procvičování slovní zásoby: lexikální minimum ke státní závěrečné zkoušce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 271 s. ISBN 978-80-210-6742-4.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.