Komparativní pohled na inovační procesy v bulharštině a v češtině

Title: Komparativní pohled na inovační procesy v bulharštině a v češtině
Source document: Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 4, pp. 58-59
Extent
58-59
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Niševa, Božana. Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci: (na materiálu jazyka médií). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 182 s. Studia philologica Pragensia. ISBN 978-80-246-2239-2.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.