Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky

Title: Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky
Variant title:
  • New designations in the lexicon of social services and policy
Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. Supplementum, pp. 127-131
Extent
127-131
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek poukazuje na procesy neologizace slovní zásoby současné ruštiny v oboru sociální práce a úzce souvisejících tematických oblastí. Autorka konstatuje, že dynamické změny v mimojazykové realitě se v lexiku odrážejí jednak ve značné koncentraci lexikálních neologismů nejrůznějších typů, jednak v existenci bílých míst v terminologii, neboť jazyk nestačí dostatečně rychle reagovat na nové skutečnosti ve sledované oblasti.
The paper observes processes of neologization of today's Russian lexicon in the field of social services, as well as in closely related thematic spheres. As the author concludes, dynamic changes in off-langue reality are reflected in the lexicon, on one hand by a high concentration of lexical neologisma of various types, on the other hand by existence of blank areas in terminology, as the language does not cope promptly enough with all new facts in a monitored area.