Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení

Title: Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení
Variant title:
  • Несогласованное определение в русском и чешском языках и проблематика его выделения
    • Nesoglasovannoje opredelenije v russkom i češskom jazykach i problematika ego vydelenija
Source document: Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 2, pp. 31-43
Extent
31-43
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V článku se pojednává o větných členech, které jsou tradičně českými lingvisty řazeny k neshodným přívlastkům, ačkoliv některé jejich vlastnosti jsou typické pro jiné větné členy, nejčastěji pro předmět či příslovečné určení. Tyto větné členy se zkoumají na materiálu ruského a českého jazyka. Zdůvodňuje se jejich přechodný, synkretický charakter a tedy jejich nejednoznačné umístění v systému větných členů.
В статье исследуются члены предложения, традиционно относимые чешскими лингвистами к несогласованным определениям, несмотря на то что некоторые их свойства типичны для дрyгих членов предложения, чаще всего для дополнения или обстоятельства. Данные члены предложения исследуются на материале русского и чешского языков. Обосновывается их переходный, синкретичный характер и, следовательно, их неоднозначная позиция в системе членов предложения.
Note
Příspěvek vznikl za podpory MŠMT, grant IGA_FF_2016_031 Synkretizmus v gramatickém systému ruštiny a češtiny.
References
[1] BABAJCEVA, V. V.: Javlenija perechodnosti v grammatike russkogo jazyka. Moskva: Drofa, 2000.

[2] BABAJCEVA, V. V.: Sistema členov predloženija v sovremennom russkom jazyke. Moskva: FLINTA, 2011.

[3] BALOUN, A.: Současná šikana učitelů je u nás běžným jevem. iDnes.cz. http://alesbaloun.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=495882. [online]. [cit. 14. 4. 2017].

[4] BARNETOVÁ, V., BĚLIČOVÁ-KŘÍŽKOVÁ, H., LEŠKA, O., SKOUMALOVÁ, Z., STRAKOVÁ, V.: Russkaja grammatika 2. Praha: Academia, 1979.

[5] BAUER, J., MRÁZEK, R., ŽAŽA, S.: Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy 2, Skladba. Praha: SPN, 1960.

[6] ČESNOKOVA, L. D.: Problema členov predloženija v teoretičeskom i metodičeskom aspektach. Taganrog: TGPI, 1996.

[7] DOKULIL M.: K otázce slovnědruhových převodů a přechodů, zvl. transpozice. Slovo a slovesnost, 1982, číslo 4, s. 257–271.

[8] FEDOSJUK, M. Ju.: Sintaksis sovremennogo russkogo jazyka. Moskva: INFRA-M, 2013.

[9] FLÍDROVÁ, H., ŽAŽA, S.: Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim. Olomouc: UP, 2005.

[10] FURAŠOV, V. I.: Sovremennyj russkij sintaksis. Izbrannyje raboty. Vladimir: VGGU 2010.

[11] GEBAUER, J.: Historická mluvnice jazyka českého. Praha: Česká akademie věd a umění, 1929.

[12] GREPL, M., KARLÍK, P.: Skladba spisovné češtiny. Praha: SPN, 1988.

[13] KARLÍK, P., NEKULA, M., RUSÍNOVÁ, Z. (eds): Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1996.

[14] KUBÍK, M. a kol.: Russkij sintaksis v sopostavlenii s češskim. Praha: SPN, 1983.

[15] KUSTOVA, G. I., MIŠINA, K. I., FEDOSEJEV, V. A.: Sintaksis sovremennogo russkogo jazyka. Moskva: Akademija, 2005.

[16] LUTIN, S. A.: Russkij genitiv v funkcional'no-semantičeskom aspekte. Moskva: Rossijskij universitet družby narodov, 2007.

[17] NIKITIN, V. M.: Voprosy teorii členov predloženija. Rjazań: RGPI, 1969.

[18] Noč' poèzii v Omske. Soavtor. http://soavtor.com/news/266. [online]. [cit. 14. 4. 2017].

[19] PEŠKOVSKIJ, A. M.: Russkij sintaksis v naučnom osveščenii. Moskva: Tip. V. M. Sablina, 1914.

[20] PIMENOVA, М. В.: O leksiko-semantičeskom sinkretizme. In: VOBOŘIL, L. (ed): Sinkretizm i polifunkcional'nosť v jazyke. Olomouc: UP, 2014, s. 31–40.

[21] POLITOVA, I. N.: Perechodnosť v sisteme podčinitel'nych slovosočetanij v sovremennom russkom jazyke. Kolomna: KGPI, 2008.

[22] ŠMILAUER, V.: Novočeská skladba. Praha: SPN, 1969.

[23] ŠTÍCHA, F. a kol.: Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013.

[24] ŠVEDOVA, N. Ju, LOPATIN, V. V. (red.): Russkaja grammatika. Moskva: «Russkij jazyk», 1990.

[25] TICHOMIROVA, M. A.: Nesoglasovannyje opredelenija v sovremennom russkom jazyke. Dissertacija. Moskva: MPGU, 2010.

[26] VALGINA, N. S.: Sintaksis sovremennogo russkogo jazyka: Učebnik. Moskva: Agar, 2000.