Tajemství Janáčkova klavírního cyklu Jarní píseň : (co ukrývala skladatelova korespondence)

Title: Tajemství Janáčkova klavírního cyklu Jarní píseň : (co ukrývala skladatelova korespondence)
Variant title:
  • The secret of the Janáček's piano cycle Spring Song : (what was hidden in the composer's correspondence)
Source document: Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 2, pp. 227-235
Extent
227-235
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In 1937, in Pazdírek's Music Dictionary's entry dedicated to Leoš Janáček, the lost piano cycle Spring Song (1912) is mentioned for the first time. The author of the article was Vladimír Helfert. From this moment on, this composition became part of Janáček's listings until John Tyrrell expressed doubts about its existence in the Catalogue of Janáček's works. Spring Song is always mentioned in connection with another Janáček's piano cycle – In the Mists. Helfert attributed the Spring Song to Janáček mistakenly on the basis of a  review of piano works registered for the competition of the Club of the Friends of Art in 1912, sent by Karel Hoffmeister to Janáček on 25 November 1912. Hoffmeister comments on two compositions, In the Mists and Spring Song. The latter was in fact by Janáček's pupil Vilém Petrželka who submitted anonymously the fourth part – Elegy – of his cycle of Four Pieces for Piano, Op. 3. Janáček, however, sent to Hoffmeister the whole cycle and it is its first piece that bears the title Spring Song. So now we can cross the mysterious lost piano cycle Spring Song out of the list of Janáček's works.
Note
Studie vznikla v rámci projektu Korespondence Leoše Janáčka. Finální etapa edičního zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a dalších institucích. Řešitel Ústav hudební vědy FF MU, spoluřešitel Moravské zemské muzeum za finanční podpory Grantové agentury ČR (reg. číslo P409-12-025) a Nadace Leoše Janáčka.
References
[1] HELFERT, Vladimír. Janáček, Leoš. In Pazdírkův hudební slovník naučný. Část osobní. Brno 1937, s. 475.

[2] KUNDERA, Ludvík. Janáček a Klub přátel umění. Olomouc: Nakl. Velehrad, 1948.

[3] KUNDERA, Ludvík. Janáčkova tvorba klavírní. In Musikologie, 3 – 1955, s. 306–329.

[4] PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. V mlhách. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997.

[5] SIMEONE, Nigel – TYRRELL, John – NĚMCOVÁ, Alena. Janáček's Works. Oxford: Clarendon Press, 1997.

[6] TYRRELL, John. Janáček. Years of a life. Volume I. London: Faber and Faber, 2006.

[7] WINGFIELD, Paul. Janáček's V mlhách: towards a new chronology. In Časopis moravského muzea, roč. XXII, 1987, s. 189–204.

[8] Korespondence Leoše Janáčka [online]. (ed. Jiří Zahrádka a kol.). Dostupné z: http://www.musicologica.cz/korespondencejanacek/.