Ekonomické aspekty práce s mladými návštěvníky českých operních domů a koncertů vážné hudby

Title: Ekonomické aspekty práce s mladými návštěvníky českých operních domů a koncertů vážné hudby
Variant title:
  • Economical aspects of young audience programmes of the Czech opera houses and of the classical music concerts
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 2, pp. [119]-131
Extent
[119]-131
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The present paper points out, that special approach to young audience could bring very specific advantages and benefits to organisations, which provide these special programs. At first it describes the level of crowdedness of performance of all Czech theatres, opera houses and at the concerts of classic music. Author than describes all programs of Czech opera houses for young audience and the same programs of Classical music festivals in Prague. He means that it would earn the organisations many benefits to offer empty seats to young auditorium instead of leaving them empty. Thanks to advertising and other effects connected with such programs this action could be profitable, mainly for the future of opera houses as well as for festivals of classical music.
References
[1] Atelier pro děti a mládež. Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava. Webová stránka, Dostupné z http://www.ndm.cz/cz/stranka/118-atelier-pro-deti-a-mladez-workshopy-metodicka-podpora-pra-covni-listy.html.

[2] BAČUVČÍK, R. Marketing kultury: Divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBum, 2012.

[3] BEK, M. Konzervatoř Evropy? K sociologii české hudebnosti. Praha: KLP, 2003.

[4] Česká filharmonie. Webová stránka. Dostupné z: http://www.ceskafilharmonie.cz.

[5] Český statistický úřad. Počet obyvatel v letech 1950 – 2011 [online]. 2012 [cit. 2013-1-12]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/pocet_obyvatel_v_letech_1950_2011.

[6] DIMITROV, P. Sociologický průzkum publika festivalu Janáček Brno 2012. Vybrané sociologické aspekty. Brno, 2013. 104 s. Diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na Ústavu hudební vědy. Vedoucí diplomové práce Mikuláš Bek. Dostupné z: http://is.muni.cz.

[7] Divadlo Josefa Kajetána Tyla Plzeň. Webová stránka. Dostupné z: http://www.djkt-plzen.cz.

[8] Dvořákova Praha. Webová stránka, Dostupné z: http://www.dvorakovapraha.cz.

[9] EDGERS, G. Old masters, new buzz: With 'street teams,' Gardner Museum courts younger set. Boston Globe, June 21, 2008. Dostupné z: http://www.boston.com/ae/theater_arts/articles/2008/06/21/old_masters_new_buzz/?page=full.

[10] Isabella Stewart Gardner museum of art. Audience research. Young Adult Study. Prepared by Randi Korn & Associates, Inc. [online] July 2008 [cit. 28. [února 2013]. Dostupné z: http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/audience-development-for-the-arts/strategies-for-ex-panding-audiences/Documents/Audience-Research-Young-Adult-Study.pdf.

[11] Jihočeské divadlo. Webová stránka, Dostupné z: http://www.jihoceskedivadlo.cz.

[12] Katalog předplatného na sezonu §§2013§§/2014. Moravské divadlo Olomouc. [online] n.d. [cit. 1. února 2012]. Dostupné z: http://www.moravskedivadlo.cz/media.php?a=file&id=1148.

[13] KOLB, B. M. Classical Music Concerts Can Be Fun: The Success of BBC Proms. In International journal of arts management [online] 1998. Dostupné z: http://zonecours.hec.ca/documents/A2004-1-154717.03Kolb%285%29.pdf.

[14] Mládež a kultura. Šaldovo divadlo. Webová stránka, Dostupné z UR: http://www.saldovo-divadlo.cz.

[15] Moravské divadlo Olomouc. Dostupné z: http://www.moravskedivadlo.cz/moravske-divadlo.

[16] Mrazík, metodické listy. Webová stránka, Dostupné z: http://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/loga-a-jine/metodicke-listy-1323995171.pdf.

[17] Národní divadlo Brno. Webová stránka, Dostupné z: http://www.ndbrno.cz.

[18] Národní divadlo Praha. Webová stránka, Dostupné z: http://www.narodni-divadlo.cz.

[19] Národní divadlo moravskoslezské Ostrava. Webová stránka. Dostupné z: http://www.ndm.cz.

[20] Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. Základní statistické údaje o kultuře v české republice 2011, II. díl. Umění. Divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly. [online] n.d. [cit. 1. února 2012]. Dostupné z: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/Statisti-ka_kultury_2011_II.UMENI_web.pdf.

[21] NEKOLNÝ, B. Opera naše drahá [online] 2012 [cit. 1. ledna 2013]. Dostupné z: http://host.divadlo.cz/box/doc/sprava_a_rizeni/OperaA2.doc.

[22] Nová scéna. Národní divadlo. Webová stránka, Dostupné z: http://www.novascena.cz/cs/vstupenky/2.html.

[23] Pracovní listy NDM. Webová stránka, Dostupné z: http://www.ndm.cz/cz/stranka/118-atelier-pro-deti-a-mladez-workshopy-metodicka-podpora-pracovni-listy.html.

[24] Pražské jaro. Webová stránka festivalu. Dostupné z: http://www.festival.cz.

[25] Pražský podzim. Webová stránka. Dostupné z: http://www.prazskypodzim.cz.

[26] Pro školy. Národní divadlo moravskoslezské Ostrava. Webová stránka, Dostupné z: http://www.ndm.cz/cz/stranka/117-predstaveni-pro-skoly.html.

[27] Rozhlasový podzim. Webová stránka, Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/rozhlasovypodzim.

[28] Severočeské divadlo Ústí nad Labem, Webová stránka, Dostupné z: http://www.operabalet.cz.

[29] Slezské divadlo Opava. Webová stránka, Dostupné z: http://www.divadlo-opava.cz.

[30] Struny podzimu. Webová stránka, Dostupné z: http://www.strunypodzimu.cz.

[31] Šaldovo divadlo – Ceník předplatného 2013. Webová stránka, Dostupné z: http://www.saldovo-divadlo.cz/usf/file/DFXS_predplatne%20cenik%202013.pdf.

[32] Šaldovo divadlo. Webová stránka, Dostupné z: http://www.saldovo-divadlo.cz.