Duchovní hudba a česká hudební kultura v devadesátých letech minulého století

Title: Duchovní hudba a česká hudební kultura v devadesátých letech minulého století
Source document: Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 2, pp. 43-53
Extent
43-53
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study brings the synthetic overview of the Czech sacred music development in 1990– 2000. The Czech musical culture has shown the significantly increased interest in the genre of sacred music as the result of political and social changes after 1989. In addition to the composers devoted themselves to this area even before the revolution, a number of them newly composed the sacred music. Important sacred works of the past have also often found their way into the repertoire of professional musical ensembles. New institutions were established: Society of Sacred Music, Musica Sacra to provide the professional qualifications for church organists, church conservatories in Kroměříž and Opava. Sacred music became the common topic in music periodicals, especially Hudební rozhledy (Music Review), Opus musicum and Harmonie. Since 1999, Varhaník (Organist) has been published. Recordings of sacred music and several monographs were published.
Note
Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2018_010 a IGA_FF_2019_006).
References
[1] BUČEK, Miloslav. Duchovní hudba 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999.

[2] CIKRLE, Karel. Koncerty v kostelích. Opus musicum, 1991, roč. 23, č. 1, s. 29–30.

[3] DOBROVSKÁ, Wanda. Duchovní svět v životě a hudbě Jana Hanuše. Hudební rozhledy, 1992, roč. 45, č. 1, s. 6–9.

[4] EBEN, Petr. Česká duchovní hudba 20. století. Harmonie, 1994, roč. 2, č. 12, s. 28–29,

[5] FIALA, Jaroslav. Operní a kantátové dílo. In Zdeněk Lukáš hudební skladatel (1928–2007). Zdeněk Vimr (ed.). Vyd. 1. Praha: ASN repro, 2010.

[6] FUKAČ, Jiří. Církevní hudba, chrámová hudba, duchovní hudba. In Slovník české hudební kultury, Jiří Fukač – Jiří Vysloužil – Petr Macek (eds.). Vyd. 1, Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 98–99, 170.

[7] HANUŠ, Jan. Labyrint svět: svědectví z konce času. 1. vyd. Praha: Odeon, 1996.

[8] HURNÍK, Lukáš. Azyl. Harmonie, 1997, roč. 5, č. 6, s. 3.

[9] KADUCH, Miroslav. Crucifixion I. Opus musicum, 1996, roč. 28, č. 2, s. 57–60.

[10] MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Přehled skladatelů varhanní tvorby. Brno: JAMU, 2015.

[11] MÜLLER, Lubomír Ben. Duchovní svět Pavla Zemka. Zklidněte se a poslouchejte… Hudební rozhledy, 1992, roč. 45, č. 6, s. 250–252.

[12] NEDĚLKA, Michal. Mše v soudobé české hudbě. Praha: Karolinum, 2005.

[13] SEHNAL, Jiří. Stručný přehled katolické chrámové hudby. 1. vyd. Rosice, 1999.

[14] SLAVÍKOVÁ, Jitka. Carl Orff – Jan Jirásek – Lukášovy pašije (podle rukopisu J. S. Bacha). Hudební rozhledy, 1995, roč. 48, č. 11, 34–35.

[15] SLAVÍKOVÁ, Jitka. Bez hranic je katedrála hudby ducha. Hudební rozhledy, 1990, roč. 43, č. 12, s. 531–532.

[16] STEHLÍKOVÁ, Ivana – VEBER, Petr. Requiem smíření. Harmonie, 1995, roč. 3, č. 10, s. 4–5.

[17] ŠMOLÍK, Jan. Milana Slavického Media vita I. Hudební rozhledy, 1994, roč. 47, č. 9, s. 2–4.

[18] ŠTĚDROŇ, Miloš. Jaká je hudba Františka Emmerta? Opus musicum, 1990, roč. 22, č. 6, s. 183–185.

[19] VEBER, Petr. Petr Eben: Tonalitu, motivy a témata jsem nikdy neopustil. Harmonie, 1997, roč. 5, č. 5, s. 40–41.

[20] VÍTOVÁ, Eva. Petr Eben: sedm zamyšlení nad životem a dílem. 1. vyd. Praha: Baronet, 2004

[21] VONDROVICOVÁ, Kateřina. Petr Eben. 1. vyd. Praha: Panton, 1995.

[22] VONDROVICOVÁ, Kateřina. Duchovní svět v životě a v hudbě Petra Ebena, Hudební rozhledy, 1991, roč. 44, č. 9, s. 421–426.

[23] VONDROVICOVÁ, Kateřina. Duchovní svět v myšlenkách a v hudbě Ivana Kurze. Hudební rozhledy, 1991, roč. 44, č. 12, s. 529–531.

[24] VYSKOČIL, Jiří. Stručný slovník duchovní hudby. 2. vyd. Čelákovice: Městské muzeum, 1993.

[25] ZAPLETAL, Petar. Svatopluka Havelky Parénéze. Hudební rozhledy, 1994, roč. 47, č. 11, s. 5–7.