Tři novoříšské stopy Jana Nováka

Title: Tři novoříšské stopy Jana Nováka
Variant title
Three traces of Jan Novák in Nová Říše
Source document: Musicologica Brunensia. 2021, vol. 56, iss. 2, pp. 5-13
Extent
5-13
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
Czech
Abstract(s)
The review study provides remarks on the relationship of the composer Jan Novák to his birthplace, which is Nová Říše. Jan Novák (1921–1984) represents an important personality who intervened not only in the Brno and Czechoslovak musical life, but also left his mark in the international context. When searching for the composer's traces in his birthplace, we found the following three traces: ancestral and family, musically genetic, and two of reception aspect, if we can use a term for musical sociology to describe the process of social acceptance of a certain musical personality and its work. These two clues proving the significance and contribution of the work of a native of Nová Říše for domestic and exile music culture are the Jan Novák Memorial Hall in the local monastery and a memorial plaque on his birthplace installed on the occasion of the composer's 75th birthday in 1996. The study is not analytical but factual, drawing attention and presenting some important facts for the future author of the Novák's biography.
References
[1] Fotografie Jan Novák a synové (asi 1919). Uloženo v archivu Richarda Nováka.

[2] Fotografie rodin Jana a Richarda Novákových (asi 1934). Uloženo v archivu Richarda Nováka.

[3] Fotografie otce skladatele Jana Nováka při hře na varhany v kapli kláštera dačických františkánů. Archiv Richarda Nováka.

[4] Fotografie gymnazisty Jana Nováka za hracím stolem novoříšských varhan (asi 1933). Archiv Richarda Nováka.

[5] Fotografie pamětní desky na rodném domě Jana Nováka v Nové Říši, před ní dcera a manželka skladatele. Archiv Richarda Nováka.

[6] Kopie zdravice a poděkování Rafaela Kubelíka pořadatelům slavnostního odkrytí pamětní desky na rodném domě Jana Nováka. Archiv Richarda Nováka.