Ke konstituování hudební regionalistiky jako legitimní dílčí muzikologické disciplíny

Title: Ke konstituování hudební regionalistiky jako legitimní dílčí muzikologické disciplíny
Variant title
To creation of musical regional science as a legitimate partial musical discipline
Source document: Musicologica Brunensia. 2018, vol. 53, iss. 1, pp. 105-110
Extent
105-110
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
This article summarizes constitution of the musical regional science as a fully legitimate musicological discipline in the mid-1960s in the Czech Republic and abroad. This discipline has its own research objects and goals, as well as its history, but it uses research methods across the other musicological and other disciplines, and its application point is rather directed towards the field of study of local cultural and historical localities and smaller regional units.
References
[1] FISCHER, J. Ludvík. Kultura a regionalismus. 1. vyd. Brno: Index, 1930.

[2] FRIC, Ota. K českému hudebnímu místopisu. In Hudba a národ. Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1940, s. 151–153.

[3] NEJEDLÝ, Zdeněk. O novém regionalismu. Var, 1949, roč. 2, č. 1, s. 1–13.

[4] RACEK, Jan Česká hudba a regionalismus. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada hudebněvědná, 19, 1970, H 5, s. 7–20.

[5] FUKAČ, Jiří. O studiu hudební vědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964.

[6] FUKAČ, Jiří. Hudební regionalistika a její vztah k hudebněsociologickému bádání. Zprávy Muzea Vyškovska č. 78, září 1969, s. 11–16.

[7] FUKAČ, Jiří. Znojemské Hradiště. Opus musicum, 1970, roč. 2, č. 7, s. 214–215.

[8] FUKAČ, Jiří. Hudba a člověk v prostoru (K základním otázkám hudební regionalistiky). Opus musicum, 1970, roč. 2, č. 5–6, s. 129–135.

[9] FUKAČ, Jiří. K základním pojmům a úkolům hudební regionalistiky. In Čechy rezervoár hudebnosti. Mladá Boleslav: Okresní kulturní středisko, 1976, s. 99–115.

[10] FUKAČ, J. Severní Čechy jako problém hudební regionalistiky. In Muzikologické dialogy 1978. Brno: Jihomoravská odbočka České hudební společnosti, 1980, s. 13–18.

[11] FUKAČ, J. Morava jako typ hudebního regionu. In Morava v české hudbě. Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1985, s. 14–17.

[12] FUKAČ, J. Otázky regionu a mezinárodních vztahů. In Kulturně historické styky jižní Moravy. XX. Mikulovské sympozium 24.–25. října 1990, Mikulov–Brno: 1991, s. 5–14.

[13] Slovník české hudební kultury. Jiří Fukač – Jiří Vysloužil – Petr Macek (eds.). Praha: Editio Supraphon, 1997.

[14] FUKAČ, Jiří. Das Regionale als Gegenstand der Musikforschung. In Zu interregionalen musikkulturellen Beziehungen im Ostseeraum, Greifswald: 1993, s. 5–19.

[15] BAJGAROVÁ, Jitka. Hudební regionalistika v brněnské muzikologické škole. In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905–2005. Praha: Koniasch Latin Press, 2005, s. 224–230.

[16] STEINMETZ, Karel. Od vlastivědy k vlastní vědě. O historii a současnosti hudebně regionalistického bádání, zvl. na Moravě a ve Slezsku. Musicologica Brunensia, 2009, roč. 44, č. 1, s. 181–190.