"Hudebně vědecký kolektiv má za sebou již také pěkné výsledky" – hudební věda mimo univerzitu v první polovině padesátých let v Brně

Title: "Hudebně vědecký kolektiv má za sebou již také pěkné výsledky" – hudební věda mimo univerzitu v první polovině padesátých let v Brně
Variant title:
  • Musicological collective has already achieved pretty good results : non-university musicology in the first half of 1950s in Brno
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. [57]-71
Extent
[57]-71
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The presented case study, which from the microhistorical point of view is defined geographically rather than purely anthropologically, is built on the blending as well as the contradiction of the social requirement for a clear, though indefinable, artistic doctrine and its fulfilment or non-fulfilment, both in the issues regarding the distribution of the "canon" among musicians as well as within the whole of society (i.e. as an analysis of the system and the organization of musical life) and on the aesthetic level (i.e. the change in language itself). Inspired by Foucault, I am looking for "collective discourses", and I describe power "strategies" according to Bourdieu, but I characterize the chosen period and mainly the location rather using the "tactics of the subjects", whose freedom was signifi¬cantly curtailed, and the "practices" or even "do-it-yourself activities" of the newly "constructed" community of those in power. I would like to show such tactical acting and do-it-yourself activities in terms of the activities of the musicology team of the Union of Czechoslovak Composers, and more generally, the issue of the status of musical science in society.
References
[1] APPLEBAUMOVÁ, Anne. Železná opona Podrobení východní Evropy 1944–1956. Praha – Plzeň: Beta-Dobrovský Ševčí, 2014.

[2] BARVÍK, Miroslav. Návrh osnov dějin hudby na konservatoři. In. Hudební rozhledy, 1951, roč. 4, č. 3, s. 12–13.

[3] BERGER, Roman. Dráma hudby Prologomena k politickej muzikológii. Bratislava: Hudobné centrum, 2000.

[4] DOLANSKÁ, Věra. Úkoly hudební vědy v rozvoji lidové tvořivosti. In. Hudební rozhledy, ročník 4, č. 6, s. 7–11.

[5] HAVLÍK, Jaromír. Jaroslav Doubrava. Skladatel v sevření dvou totalit. Praha: NAMU, 2002.

[6] Hudebně vědecký kolektiv při ústavu hudební vědy filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 1952 – uloženo v oddělení dějin hudby MZM.

[7] CHMELAŘOVÁ, Vlasta. Syndikát českých skladatelů, In. Kolektiv autorů. Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997, s. 901.

[8] CHRENNIKOV, Tichon. O stavu a úkolech hudební kritiky. In. Hudební rozhledy, 1951, roč. 3, č. 1, s. 4–9.

[9] KABALEVSKIJ, Dmitrij. Projevy zahraničních delegátů. K aktuálním otázkám hudební vědy a kritiky. In. Hudební rozhledy, 1951, roč. 3, č. 10–12, s. 28–29.

[10] KAPLAN, Karel. Protistátní bezpečnost 1945–1948. Historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ. Praha: Plus, 2015, s. 490.

[11] KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956. Praha: Libri, 2006.

[12] LĚBĚDJANSKIJ, Michal Sergejevič. Nerozřešené otázky hudební vědy. In. Hudební rozhledy, 1951, roč. 3, č. 2, s. 25–26.

[13] LUKEŠ, Igor. Československo nad propastí Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945–1948. Praha: Prostor, 2014.

[14] MUKAŘOVSKÝ, Jan. Stranickost ve vědě a umění. Praha: Orbis, 1949.

[15] NEJEDLÝ, Zdeněk; ŠTOLL, Ladislav. Věda jde s lidem. Praha: Orbis, 1952.

[16] OČADLÍK, Mirko. Diskuse o hudební vědě a kritice. Co nás čeká?. In. Hudební rozhledy, 1951, roč. 3, č. 10–12, s. 86–89.

[17] OLŠÁKOVÁ, Doubravka. Věda jde k lidu! : československá společnost pro šíření politických a vě-deckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. stolení. Praha: Academia, 2014.

[18] Organizační řád Svazu československých skladatelů + poznámky, 1950 – uloženo v Oddělení dějin hudby MZM.

[19] PANTŮČEK, Viktor. Musica politica Budování nového řádu. Opus musicum Hudební revue, Brno, 2007, roč. 39/2007, č. 1, s. 36–37.

[20] PANTŮČEK, Viktor. Vznik brněnské odbočky Svazu československých skladatelů 1949–1951. Opus musicum, 2012, roč. 44, č. 2, s. 37–48.

[21] Sovětská hudební věda – náš vzor. In. Hudební rozhledy, 1951, roč. 4, č. 4–5, s. 12.

[22] SYCHRA, Antonín. Nejnaléhavější úkoly hudební vědy a kritiky, Referát děkana hudební fakulty Akademie musických umění v Praze prof. dr. Annonína Sychry pronesený 10. II. na II. plenárním zasedání SČS. In. Hudební rozhledy, 1951, roč. 3, č. 10–12, s. 18–27.

[23] ŠTĚDROŇ, Miloš: Jan Racek: muzikologická osobnost mezi epochami (marginálie) In. MACEK, Petr; PEČMAN, Rudolf (ed.). Musicologica Brunensis Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek 1905 – 2005, KLP Praha, 2005, s. 67–72.

[24] Tvůrčí úspěchy moravských skladatelů. In. Hudební rozhledy, 1951, roč. 3, č. 7, s. 4–9.

[25] Zákon o Československé akademii věd č. 52 / 1952 z 29. října 1952.

[26] Zápis o schůzi výboru brněnské odbočky SČS, konané dne 21. ledna 1952 v sekretariátě Ul. 9. května č. 2/III. posch. – uloženo v Oddělení dějin hudby MZM.

[27] Zápis výborové schůze brněnské odbočky SČS, konané dne 24. 3. 1952 v sekretariátě, uloženo v oddělení dějin hudby MZM

[28] Zápis z výborové schůze brněnské odbočky SČS, konané dne 16. června 1952 v 19 hodin v zasedací síni SČS – uloženo v oddělení dějin hudby MZM

[29] Zápis z výborové schůze brněnské odbočky SČS, konané dne 20. května 1952 v 19 hodin v sekretariátě – uloženo v oddělení dějin hudby MZM.

[30] Zápis z výborové schůze brněnské odbočky SČS, konané dne 30. června 1952 v 19 hodin v sekretariátě. – uloženo v oddělení dějin hudby MZM

[31] Zápis z výborové schůze brněnské odbočky SČS, konané dne 31. října 1952 v 19 hodin v sekretariátě odbočky. – uloženo v oddělení dějin hudby MZM

[32] Zápis z výborové schůze brněnské odbočky SČS, konané dne 5. května 1952 v 19 hodin v sekretariátě – uloženo v oddělení dějin hudby MZM.

[33] Zápis z výborové schůze brněnské odbočky SČS, konané dne 8. září 1952 v sekretariátě v 19 hodin. – uloženo v oddělení dějin hudby MZM

[34] Záznam o činnosti Klubu SČS v Brně dne 28. června 1950. Přehrávka skladeb Chlubny a Petrželky; DkCHK00000357.

[35] ŽDANOV, Andrej Alexandrovič.: O problémech sovětské hudby, 1948 In. Konfrontace 2 Měsíčník pro soudobou hudbu. Svaz českých skladatelů, Praha 1969, s. 54.