Smetanovský dluh české muzikologie – písemné prameny jako předmět zájmu smetanovského bádání

Title: Smetanovský dluh české muzikologie – písemné prameny jako předmět zájmu smetanovského bádání
Variant title:
  • The debt of Czech musicology to Smetana : non-musical manuscripts as a focus of interest of Smetana research
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. [153]-164
Extent
[153]-164
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The correspondence, diaries, and some other non-musical manuscripts of Smetana constitute an important set of sources for Smetana research that has not yet been made fully accessible or been fully utilized, and their complete publication remains a major unrealized desideratum for Czech musicology. This study provides a brief characterization of various groups of these documents and of their publication history to date, including failed attempts at collected edition projects. It also points out some types of information neglected or perceived only marginally so far that can substantially augment or correct knowledge about Smetana from a musicological as well as interdisciplinary viewpoint, and describes some objective circumstances that in the past have affected efforts to make them accessible and resulted in postponement of complete publication.
Note
Studie vznikla v rámci projektu řešeného s podporou Grantové agentury ČR (č. 14-22997S): Bedřich Smetana. Korespondence I (1840–1862). Kritická edice.
References
[1] BALTHASAR, Vladimír. Bedřich Smetana. Praha: Mojmír Urbánek, 1924.

[2] BARTOŠ, František (ed.). Studentské vánoce Bedřicha Smetany r. 1840 a 1841. Praha: A. J. Boháč, 1939.

[3] BARTOŠ, František. Příspěvky k soupisu dopisů Bedřicha Smetany. Hudební věda. 1964, roč. 1, č. 4, s. 645–682.

[4] BARTOŠ, Josef (ed.). Z deníků Bedřicha Smetany. Praha: vlastním nákladem dr. Viléma Pospíšila, 1938.

[5] CALMA, Marie. Milostné listy Bedřicha Smetany. Světozor. 1909, č. 23, s. 546–547, č. 24, s. 570– 571, č. 26, s. 619–620, č. 27, s. 641–642, č. 28, s. 665–666, č. 29, s. 689–690, č. 30, s. 713–715, č. 31, s. 737, č. 33, s. 785–786, č. 35, s. 833–834.

[6] ČECHOVÁ, Olga – FOJTÍKOVÁ, Jana. Bedřich Smetana. Inventář fondu S 217. Praha: Národní muzeum – Muzeum české hudby – oddělení hudebního archivu, 1984 [strojopis].

[7] ČELEDA, Jaroslav. Smetanův druh sděluje. Praha: Edvard Menšl, 1945.

[8] DEBRNOV, J. S. Z deníků Bedřicha Smetany. Praha: Mojmír Urbánek, 1902.

[9] HNILIČKA, Alois. Friedrich Smetana's Jugendjahre. Union (Hauptblatt) 54, 1915, č. 104, 117, 124, 132, 146, 157, 166, 174, 188, 199, 208, 220, 243, 269, 338, 359; 55, 1916, č. 20, 48, 77, 124, 131, 144, 152, 157, 163, 177.

[10] KRAUS, Arnošt. Smetana v Göteborgu. Praha: J. Otto, 1925.

[11] LÖWENBACH, Jan. Bedřich Smetana a Dr Ludevít Procházka: Vzájemná korespondence. Praha: Umělecká beseda, 1914.

[12] MALÝ, Miloslav. Současný stav, potřeby a perspektivy péče o dílo Bedřicha Smetany. In: Sto let odkazu Bedřicha Smetany. Příspěvky a studie z konference hudebně vědecké oblasti Svazu českých skladatelů a koncertních umělců v Praze. Praha: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1985, s. 195–207.

[13] MOJŽÍŠOVÁ, Olga (ed.). Bedřich Smetana. Doba – život – dílo – Muzeum Bedřicha Smetany. Praha: Národní muzeum, 1998.

[14] MOJŽÍŠOVÁ, Olga. Deníky Bedřicha Smetany. Jejich pramenná hodnota a ediční problematika. Praha 2013. Disertační práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy.

[15] MOJŽÍŠOVÁ, Olga – POSPÍŠIL, Milan. S kým korespondoval Bedřich Smetana. Praha: Národní muzeum, 2009.

[16] MOJŽÍŠOVÁ, Olga – POSPÍŠIL, Milan. Dávný dluh české muzikologie. Vydání korespondence Bedřicha Smetany. Hudební věda 47, 2010, č. 1, s. 5–17.

[17] MOJŽÍŠOVÁ, Olga – Pospíšil, Milan. Projekt kritické edice korespondence Bedřicha Smetany. Současný stav. Hudební věda 47, 2010, č. 1, s. 19–42.

[18] MOJŽÍŠOVÁ, Olga – POSPÍŠIL, Milan. Bedřich Smetana a jeho korespondence. Praha: Národní muzeum, 2011.

[19] NEJEDLÁ, Marie. Doklady o stycích Smetanových s Podještědím a K. Světlou. 1. Z denníků B. Smetany. In: Od Ještěda k Troskám 2, 1924, č. 7 (Smetanovo číslo), s. 176–178.

[20] NEJEDLÝ, Zdeněk. Bedřich Smetana. I. Doma. Praha: Hudební Matice Umělecké besedy, 1924.

[21] NEJEDLÝ, Zdeněk. Bedřich Smetana III. Praha a venkov. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1929.

[22] NEJEDLÝ, Zdeněk. Bedřich Smetana. IV. Ve společnosti. Praha: Melantrich, 1933.

[23] NEKULA, Marek – RYCHNOVSKÁ, Lucie. Smetanova čeština v dobovém kontextu. Hudební věda 47, 2010, č. 1, s. 43–76.

[24] NEKULA, Marek – RYCHNOVSKÁ, Lucie. Jakou češtinu užíval Bedřich Smetana? Musicalia 4, 2012, č. 1–2, s. 6–20.

[25] OČADLÍK, Mirko (ed.). Zápisky Bedřicha Smetany o Mladě Boleslavi. Mladá Boleslav: Klub přátel umění v Mladé Boleslavi, 1949.

[26] OČADLÍK, Mirko. Eliška Krásnohorská – Bedřich Smetana: Vzájemná korespondence. Praha: Topičova edice, 1940.

[27] OČADLÍK, Mirko. Soupis dopisů Bedřicha Smetany. Miscellanea musicologica. 1960, roč. 15, sv. III, s. 1–134.

[28] PISTORIUSOVÁ, Blažena – PISTORIUS, Luboš (ed.). Smetanův žák vzpomíná: Vzpomínky a korespondence Josefa Jiránka. Praha: Topičova edice, 1941.

[29] RAMBA, Jiří. Slavné české lebky. Antropologicko-lékařské nálezy jako pomocníci historie. Praha: Galén, 2005, s. 153–298.

[30] REKTORYS, Artuš. Neruda a Smetana. Dalibor. 1908, roč. 30, č. 32–33, s. 247–251.

[31] TEIGE, Karel. Příspěvky k životopisu a umělecké činnosti Mistra Bedřicha Smetany. II. Dopisy Smetanovy. Kommentovaný výbor šedesáti čtyř Mistrových dopisů. Praha: Fr. A. Urbánek, 1896.