Die einstimmigen lateinischen Messgesänge in der Reformations- und Gegenreformationszeit in Mähren und deren liturgischer Betrieb

Title: Die einstimmigen lateinischen Messgesänge in der Reformations- und Gegenreformationszeit in Mähren und deren liturgischer Betrieb
Variant title:
  • Latin mass plainchant in Moravia in the time of Czech Reformation and Counter-Reformation and their liturgical practice
Source document: Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 1, pp. 47-61
Extent
47-61
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The author carries out external and internal analyses of two in Moravia newly discovered Latin Utraquist Graduals from the beginnings of the sixteenth century and of another two Catholic Graduals from the end of the fifteenth century, which were also in practice in the reformation milieu of sixteenth century. On the basis of repertory collations, he determines their liturgical provenience and accomplishes their local and chronological registration. He observes their particularities and dissimilarities and catalogues them into a wider historical context. By making use of various posterior records and complements, he specifies the function of Graduals in liturgical practice in the time of Reformation and the subsequent Counter-Reformation.
References
[1] Graduale aus Odry 1504, Biskupství Ostrava, fond Odry, sign. A: 40/80112/20/0250.

[2] Graduale aus Uherské Hradiště, Anfang des 16. Jahrhunderts, Vědecká knihovna Olomouc, sign. M II 398.

[3] Graduale aus Moravská Třebová, Ende des 15. Jahrhunderts, Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad, sign. R 627.

[4] Graduale aus Velká Bíteš, Ende des 15. Jahrhunderts, Městské muzeum Velká Bíteš, sign. C 1/7.

[5] Graduale et Kyriale cum sequenzen 1492–1493, Archiv města Brna, fond V 2, sign. 1 und 2.

[6] Liber ordinarius ecclesiae Olomucensis 1376, Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, sbírka rukopisů Metropolitní kapituly sv. Václava v Olomouci, sign. CO 15.

[7] Messgesangbuch aus Kutná Hora, 15. Jahrhundert, Österreichische Nationalbibliothek Wien, sign. 15501.

[8] HKm II A 6 Franus Gesangbuch aus 1505, Muzeum Východních Čech, Hradec Králové, sign. II A 6.

[9] VBKk H 42 Gesangbuch Vyšší Brod aus 1410, Klášterní knihovna Vyšší Brod, sign. H 42.

[10] PNm II C 7 Gesangbuch aus Jistebnice, nach 1430, Knihovna Národního muzea Praha, sign. II C 7.

[11] PNm XII F 14 Gradual aus Jistebnice, 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, Knihovna Národního muzea Praha, sign. XII F 14.

[12] Vollmissale, erste Hälfte des 14. Jahrhunderts, Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc, sbírka rukopisů Metropolitní kapituly sv. Václava v Olomouci, sign. CO 141.

[13] PNm IV D 9 Liber ordinarius ecclesiae Pragensis, Knihovna Národního muzea Praha, sign XIV D 9.

[14] Breviarium Pragense, zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, Wissenschaftliche Bibliothek Olmütz, sign. M I 719.

[15] Sammelband von Joachim Cuonz 1506, St. Gallen, Stiftsbibliothek, Sign. 456.

[16] Missale Olomucense 1488 Missale Olomucense, Bambergae, Johann Sensenschmidt imp. Petri Drach, IV. Non. Mart. [4. 3.] 1488.

[17] Graduale §§1550§§–1553, Muzeum Východních Čech, Hradec Králové, sign. Hr 57.

[18] PNm XIII B 9 Missale des Bischofs Jan z Dražic, Knihovna Národního muzea Praha, sign. XIII B 9.

[19] DREVES, Guido Maria. Analecta hymnica medii aevi Bd. 1. Cantiones Bohemice. Leiche, Lieder und Rufe des 13., 14., und 15. Jahrhundrts nach Handschriften aus Prag, Jistebnicz, Wittingau, Hohenfurt und Tegernsee. Leipzig 1886.

[20] DREVES, Guido Maria. Analecta hymnica medii aevi Bd. 9. Liturgische Prosen des Mittelalers. Leipzig 1890.

[21] DREVES, Guido Maria. Analecta hymnica medii aevi Bd. 10. Liturgische Prosen des Mittelalters. Leipzig 1891.

[22] DREVES, Guido Maria. Analecta hymnica medii aevi Bd. 30. Pia dictamina. Reimgebete und Lieder des Mittelalters. Leipzig 1898.

[23] BLUME, Clemens. Analecta hymnica medii aevi Bd. 42. Liturgische Prosen des Mittelaters. Leipzig 1903.

[24] DREVES, Guido Maria. Analecta hymnica medii aevi Bd. 45b, Lider und Motetten des Mittelalters. Leipzig 1904.

[25] BLUME, Clemens. Analecta hymnica medii aevi Bd. 49. Tropen des Missale im Mittelalter II. Tropen zum Proprium Missarum. Leipzig 1906.

[26] BLUME, Clemens – Bannister, Henry Marriott. Analecta hymnica medii aevi Bd. 54, Liturgische Prosen des Übergangsstiles und der zweiten Epoche. Leipzig 1914.

[27] BOSSE, Detlev. Untersuchung einstimmiger mittelalterlichen Melodien zur Gloria in excelsis Deo. Regensburg 1955.

[28] DOKOUPIL, Vladislav. Soupis rukopisů benediktinské knihovny v Rajhradě. Praha 1966.

[29] ELBEL, Petr. Správa utrakvistické církve na Moravě mezi husitskou revolucí a reformací. In Bobková, Lenka–Konvičná, Jana (eds.). Korunní země v dějinách českého státu. IV. Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století. Praha 2009.

[30] FOLTÝN, Dušan et al. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha 2005.

[31] GRAHAM, Barry Frederic Hunter. Bohemian and Moravian Graduals 1420–1620. Turnhout 2006.

[32] GROLIG, Moritz. Die Bibliothek des Ladislaus von Bozkovicz (1485–1520) in Mährisch Trübau. Mitteilungen des österreichischen Vereines für Bibliothekswesen. 1904.

[33] KOLÁR, Jaroslav – VIDMANOVÁ, Anežka – VLHOVÁ-WÖRNER, Hana. Jistebnický kancionál MS. Praha, Knihovna Národního muzea, II C 7. Kritická edice. I. svazek Graduale. Praha 2005.

[34] KONRÁD, Karel. Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev. Praha 1893.

[35] KOUŘIL, Miloš. Přehled dějin církevní správy na Moravě od husitství do josefinských reforem. In XXVII. Mikulovské sympozium. Vývoj církevní správy na Moravě. Brno 2003.

[36] Kyriale seu ordinarium missae cum cantu gregoriano ex editione Vaticana adamussim excepto. Desclée et socii Parisiis, Tornaci, Romae 1920.

[37] LIFKA, Bohumír. Staré knihovny v Moravské Třebové. In Pechová, Oliva (ed.). Moravská Třebová. Městská památková rezervace Státní památkové správy. Praha 1957.

[38] MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva do josefinských reforem. In Jiránek, Tomáš – Kubeš, Jiří (edd.). Bratrstva. Světská a církevní sdružení a jejich role v kulturních a společenských strukturách od středověku do moderní doby. Pardubice 2005.

[39] MELNICKI, Margareta. Das einstimmige Kyrie des lateinischen Mittealters. Regensburg 1955.

[40] NEJEDLÝ, Zdeněk. Dějiny husitského zpěvu. Kniha třetí, Jan Hus. Praha 1955.

[41] OREL, Dobroslav. Kancionál Franusuv z roku 1505. Praha 1922.

[42] POKORNÝ, František. Breviarium Pragense rukopisu M I 719 Státní vědecké knihovny v Olomouci. Studie o rukopisech 1971, roč. 10, s. 257–277.

[43] ROLLEDER, Anton. Geschichte der Stadt und des Gerichtbezirkes Odrau. Steyer 1903.

[44] RŮŽIČKA, Jindřich. Okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli. Průvodce po archivních fondech a sbírkách. Praha 1973.

[45] SCHILDBACH, Martin. Das einstimmige Agnus Dei und seine hanschriftliche Úberlieferung vom 10. bis zum 16. Jahrhundert. Erlangen 1967.

[46] SCHLAGER, Karlheinz. Thematischer Katalog der ältesten Alleluia–Melodien aus Hanschriften des 10. und 11. Jahrhunderts, ausgenommen des ambrosianische, alt–römische und alt– spanische Repertoire. Verlegt bei Walter Riecke, München 1965.

[47] SCHLAGER, Karlheinz. Monumenta monodica medii aevi, Bd. 8. Alleluia–Melodien ab 1100. Bärenreiter Kassel, Basel, London, New York 1987.

[48] THANNABAUR, Peter Josef. Das einstimmige Sanctus der römischen Messe in der hanschriftlichen Überlieferung vom 10. bis zum 16. Jahrhundert. Erlangen 1962.

[49] TIRAY, Jan. Dějiny města Velké Bíteše díl I. Velké Meziříčí 1882.

[50] TOŠNEROVÁ, Marie. Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Praha 2001.

[51] TOŠNEROVÁ, Marie. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Praha 2004.

[52] VLHOVÁ, Hana. Die Fronleichnamsmesse in Böhmen: Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Choraltradition. Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft 1996, S. 13–36.

[53] VLHOVÁ-WÖRNER, Hana. Tropi Ordinarii Missae, Pars III. Sanctus. Editio Bärenreiter Praha 2010.

[54] VLHOVÁ-WÖRNER. Tropi Ordinarii Missae, Pars IV. Agnus. Editio Bärenreiter Praha 2013.

[55] ŽŮREK, Jiří. Graduale Bohemorum, Proprium sanctorum. Praha 2011.