On the English and Czech situational adverbs in functional sentence perspective

Title: On the English and Czech situational adverbs in functional sentence perspective
Variant title:
  • Poznámky k postavení příslovečného určení situačního v angličtině a češtině z hlediska funkční perspektivy větné
    • Zametki k položeniju situativnogo obstojatel'stva v anglijskom i češskom jazykach s točki zrenija funkcional'noj perspektivy predloženija
  • Заметки к положению ситуативного обстоятельства в английском и чешском языках с точки зрения функциональной перспективы предложения
    • Zametki k položeniju situativnogo obstojatel'stva v anglijskom i češskom jazykach s točki zrenija funkcional'noj perspektivy predloženija
Contributor
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Source document: Brno studies in English. 1964, vol. 4, iss. 1, pp. 129-142
Extent
129-142
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] J. DUBSKÝ, see J. VACHEK, Dictionare

[2] J. FIRBAS, Communicative Function = Thoughts on the Communicative Function of the Verb in English, German and Czech, Brno Studies in English 1, 1959, pp. 39–68

[3] J. FIRBAS, Communicative Value = On the Communicative Value of the Modern English Verb, Brno Studies in English 3, 1961, pp. 79–104

[4] J. FIRBAS, Deutscher Beitrag = Bemerkungen über einen deutschen Beitrag zum Problem der Satzperspektive, Philologica Pragensia 1, 1958, pp. 49–54

[5] J. FIRBAS, Nezákladové podměty = K otázce nezákladových podmětů v současné angličtině [On the Problem of Non-Thematic Subjects in Contemporary English], Časopis pro moderní filologii 39, 1957, pp. 22–42 and 165–173.

[6] J. FIRBAS, Poznámky = Poznámky k problematice anglického slovního pořádku z hlediska aktuálního členění větného [Notes on the Problem of English Word Order from the Point of View of Functional Sentence Perspective], SPFFBU A4, 1956, pp. 93–107

[7] J. FIRBAS, Sentence = Notes on the Function of the Sentence in the Act of Communication (Marginalia on Two Important Studies in Syntax by Anna Granville Hatcher), SPFFBU A10, 1962, pp. 133–148

[8] J. FIRBAS, Srovn. studie = Ze srovnávacích studií slovosledných [From Comparative Word-Order Studies], Slovo a slovesnost 23, 1962, pp. 174. (The English version of this paper appears in the present volume of BSE, pp. 111–128)

[9] J. FIRBAS, Word Order in OE & ModE = Some Thoughts on the Function of Word Order in Old English and Modern English, SPFFBU A5, 1957, pp. 72–98

[10] H. W. FOWLER, Usage = A Dictionary of Modern English Usage (London 1944)

[11] Grammatika = Grammatika russkogo yazyka [Grammar of the Russian Language], i–ii, Akademiya nauk SSSR (Moscow 1954)

[12] A. G. HATCHER, Theme = Theme and Underlying Question, Two Studies in Spanish Word Order, Supplement to Word 12, 1956

[13] V. MATHESIUS, Čeština – Čeština a obecný jazykozpyt [The Czech Langitage and General Linguistics] (Prague 1947)

[14] V. MATHESIUS, Obsahový rozbor = Obsahový rozbor současné angličtiny na základě obecně linguistickém [A Functional Analysis of Present-Day English on a General Linguistic Basis], edited and commented upon by J. VACHEK (Prague 1961)

[15] V. MATHESIUS, Srovn. studie = Ze srovnávacích studií slovosledných [From Comparative Word-Order Studies], Časopis pro moderní filologii 28, 1942, pp. 181–190 and 302–307

[16] P. NOVÁK, Prostředky = O prostředcích aktuálního členění [On the Means of Functional Sentence Perspective], Acta Universitatis Carolinae 1959, Philologica 1, pp. 9–15

[17] SPFFBU = Sborník prací filosofické fakulty brněnské university (Brno)

[18] J. VACHEK, Dictionnaire de linguistique de l'École de Prague Avec collaboration de J. DUBSKÝ (Utrecht–Anvers 1960)

[19] J. VACHEK, see V. MATHESIUS, Obsahový rozbor