Complex noun phrases in Polish-English translation: evidence from three registers

Title: Complex noun phrases in Polish-English translation: evidence from three registers
Source document: Brno studies in English. 2015, vol. 41, iss. 1, pp. [61]-76
Extent
[61]-76
  • ISSN
    0524-6881 (print)
    1805-0867 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The present paper is a study of techniques utilized in the rendering of complex grammatical structures in Polish-English non-literary translation. Given that nominal style is more pervasive in Polish than in English non-fiction registers (cf. Lewandowski 2015), this contribution aims to identify translation procedures that are most commonly applied in re-expressing elaborate Polish noun phrases in English. To this aim, three domain-specific translation corpora have been created. Their analysis has found that regardless of text type, the translators typically employ three procedures: 1) reduction of NP constituents, such as nouns, participles, and relativizers, 2) recategorization (primarily denominalization), and 3) recasting, i.e. changing the order of NP constituents. While these procedures are sometimes combined, it is the first one that is most frequently applied in the translation process.
References
[1] Baker, Mona (2011) In other words: A coursebook on translation. London: Routledge.

[2] Biber, Douglas (2003) "Compressed noun phrase structures in newspaper discourse." In: Aitchison, Jean and Diana M. Lewis (eds.) New Media Language. London: Routledge, 169–181.

[3] Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad and Edward Finegan (1999) The Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.

[4] Delisle, Jean, Hannelore Lee-Jahnke and Monique C. Cormier (1999) Terminologie de la Traduction. Translation Terminology. Terminología de la Traducción. Terminologie der Übersetzung. Amsterdam: John Benjamins Publishing.

[5] Douglas-Kozłowska, Christian (2012) The Articles in Polish-English Translation: Przedimek w języku angielskim. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

[6] Fisiak, Jacek, Maria Lipińska-Grzegorek and Tadeusz Zabrocki (1978) An introductory English-Polish contrastive grammar. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

[7] Gajda, Stanisław (2001) "Styl naukowy." In: Bartmiński, Jerzy (ed.) Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 183–199.

[8] Gębka-Wolak, Małgorzata (1999) "O możliwości interpretowania grup apozycyjnych z członem wyodrębnionym interpunkcyjnie jako konstrukcji współrzędnych." Poradnik Językowy 1, 21–29.

[9] Gębka-Wolak, Małgorzata (2000) Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

[10] Halliday, M. A. K. (1994) An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold.

[11] Jodłowski, Stanisław (1976) Podstawy polskiej składni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

[12] Kallas, Krystyna (1980) Grupy apozycyjne we współczesnym języku polskim. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

[13] Konefał, Ewa (2013) "Strategie kompresyjno-kondensacyjne w przekładzie tekstu medialnego." In: Żarski Waldemar (ed.) Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 71–91.

[14] Kucelman, Ewa (2012) "The structure of the noun phrase in English and Polish." In: Misztal, Mariusz and Mariusz Trawiński (eds.) Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica II. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 109–117.

[15] Lewandowski, Marcin (2015) "On denominalization in Polish-English translation. Implications for translation teaching." Lebende Sprachen 60 (1), 145–163.

[16] Libura, Maria (2000) "Jak obraz świata odbija się w gramatyce? Analiza języka fizyki klasycznej." In: Dąbrowska, Anna and Janusz Anusiewicz (eds.) Język a kultura vol. 13. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 125–130.

[17] Majchrzak, Konrad (1978) The structure of the noun phrase in English and Polish: A contrastive analysis (unpublished PhD dissertation). Poznań.

[18] Newmark, Peter (1988) A textbook of translation. New York: Prentice Hall.

[19] Quirk, Randolph, Sydney Greenbaum, Geoffrey Leech and Jan Svartvik (1985) A comprehensive grammar of the English language. London and New York: Longman.

[20] Radovanović, Milorad (2001) "On nominal and verbal style: cultures or languages in contact?" International Journal of the Sociology of Language 151, 41–48.

[21] Schäffner, Christina (2000) "Running before walking? Designing a translation program at undergraduate level." In: Schäffner, Christina and Beverly Adab (eds.) Developing translation competence. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 143–157.

[22] Scheffler, Paweł (2008) "Formal grammar or functional sentence perspective? Some remarks about word order in Polish." Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 5, 83–89.

[23] Szober, Stanisław (1963) Gramatyka języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

[24] Szwedek, Aleksander (1981) Word order, sentence stress and reference in English and Polish. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP.

[25] Willim, Ewa and Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (1997) A contrastive approach to problems with English. Warszawa and Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.