Museum visitor – our addressee

Title: Museum visitor – our addressee
Author: Dolák, Jan
Source document: Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 4-7
Extent
4-7
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Práce pojednává o návštěvnících muzea z muzeologického pohledu. K tématu forem a způsobů muzejní komunikace by navíc měla být stejná pozornost věnována také jejímu příjemci. Návštěvníci muzea mohou být klasifikováni na základě různých kritérií. Uspokojení návštěvníka je ovlivněno celou řadou faktorů, především scénografií, možností vybrat si mezi skupinovou nebo individuální návštěvou, přívětivostí výstavy vůči návštěvníkovi atd. Osobnost odborníka daného muzea či průvodce v muzeu mohou mít kritický dopad na (ne) přijetí výstavy návštěvníkem. Účinek, který muzejní expozice má, je nejčastěji hodnocen pozorováním návštěvníků, dotazníky, anketami a rozhovory s návštěvníky.
The paper deals with museum visitors from the museology point of view. In addition to attention given to the forms and ways of museum communication, equal attention should be given to its recipient. Museum visitors can be classified by different criteria. Visitor satisfaction is influenced by a whole range of factors, primarily the scenic design, the possibility to choose between group and individual visits, visitor-friendliness of the exhibition, etc. The personality of museum docent or guide in a museum may have a critical impact on the visitor's (un)acceptance of the exhibition. The effect a museum exhibition has is most often assessed by means of observing its visitors, making focused inquiries, questionnaire surveys and visitor interviews.