Jareš, Jakub; Pýcha, Čeněk; Sixta, Václav (eds.) Jak vystavujeme soudobé dějiny: muzeum v diskuzi

Title: Jareš, Jakub; Pýcha, Čeněk; Sixta, Václav (eds.) Jak vystavujeme soudobé dějiny: muzeum v diskuzi
Author: Díte, Tibor
Source document: Museologica Brunensia. 2021, vol. 10, iss. 2, pp. 104-105
Extent
104-105
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Jareš, Jakub; Pýcha, Čeněk; Sixta, Václav (eds.) Jak vystavujeme soudobé dějiny: muzeum v diskuzi. Vydání první. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2020. 259 s. Po válce. ISBN 978-80-88292-67-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.