Kontroverzní výstavy a jejich reflexe u muzejního návštěvníka

Title: Kontroverzní výstavy a jejich reflexe u muzejního návštěvníka
Variant title:
  • Controversial exhibitions and their reflection by a museum visitor
Source document: Museologica Brunensia. 2018, vol. 7, iss. 2, pp. 44-53
Extent
44-53
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek prezentuje část diplomové práce s názvem Kontroverzní témata v muzejních výstavách. Zabývá se náměty a obsahem kontroverzních výstav navštívených muzejním publikem. Sleduje důsledky vzniku kontroverze za účelem zvýšení efektivity práce s interpretačně obtížnými problematikami. Konstruuje tematické dělení výstav, u něhož lze kontroverznost výstav dále posuzovat dle pěti nejčastějších oblastí vzniku rozporu: identity, autenticity, estetiky, etiky a práva.
The paper presents a part of the diploma thesis titled Controversial themes in museum exhibitions. It deals with the topics and the content of controversial exhibitions visited by the museum audience. It monitors the roots of controversy in order to increase the efficiency of work with interpretatively difficult issues. It designs the thematic division of exhibitions, where the controversy in exhibitions can be further assessed according to the five most common areas of controversy: identity, authenticity, aesthetics, ethics and law.
References
[1] MASLOWSKI, Nicolas a Jiří ŠUBRT. Kolektivní paměť: k teoretickým otázkám. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2689-5.

[2] ROKYTKOVÁ, Andrea. Symboly smrti v tetování u žen na Českobudějovicku. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. Bakalářská práce.

[3] SALVATORE, Cillela G. Fundrising for Small Museums, In good Times and Bad. Walnut Creek: AltaMira Press, 2011. ISBN 0-7591-1969-4.

[4] SCHERER, Georg. Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-914-X.

[5] TABORSKY, Edwina. The discursive Objects. In PEARCE, Susan. Objects of knowledge. London: The Atlone Press, 1990, s. 50–77. ISBN 0-485-90001-7.

[6] Ukázka typologie a klasifikace výstav podle D. Šindeláře, Umění ve vědomí společnosti, s. 66. In ŠTĚPÁNEK, Pavel. Obrysy muzeologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 71. ISBN 80-244-0542-3.

[7] ŽÁKOVÁ, Renáta. Kontroverzní témata ve výstavách, cílové skupiny, efektivita a možnosti rizik. Múzeum, 2017, roč. 63, č. 3, s. 10–11. ISSN 0027-5263

[8] ŽÁKOVÁ, Renáta. Kontroverzní témata v muzejních výstavách. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Magisterská diplomová práce.

[9] ŽÁKOVÁ, Renáta. Výstavní menu aneb jak podávat kontroverzi. In TIŠLIAR, Pavol (ed.). Studia Museologica Slovaca, 2018, vol. 2. Bratislava: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2018, s. 51–55. ISBN 978-80-89881-12-3.

[10] NIKONANOU, Niki a Foteini VENIERI. Interpreting social issues: Museum theatre's potential for critical engagement. Museum and Society [online]. University of Leicester: Museum Studies, březen 2017, roč. 15, č. 1, s. 17 [cit. 2018-06-23]. Dostupný z www: https://www2.le.ac.uk/departments/museumstudies/museumsociety/documents/volumes/nikonanou-venieri.

[11] Aj Wej-wej. Zákon cesty. In Národní galerie v Praze [online]. [cit. 2018-06-21]. Dostupný z www: https://www.ngprague.cz/exposition-detail/aj-wej-wej/.

[12] Andy Warhol – 15 minut slávy. In Opavská kulturní organizace [online]. [cit. 2018-06-09]. Dostupný z www: http://dumumeniopava.cz/?s=Andy+Warhol.

[13] Bodies. The exhibition. In Premier exhibitions [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupný z www: http://www.premierexhibitions.com/exhibitions/4/4/bodies-exhibition/learn-more.

[14] Breivikův masakr nově připomíná výstava. Kritici mluví o modle extremistů. In iDNES.cz [online]. [cit. 2018-06-12]. Dostupný z www: https://zpravy.idnes.cz/v-norsku-se-oteviravystava-o-breivikovi-rodice-jehoobeti-stale-trpi-1kz-/zahranicni.aspx?c=A150722_154301_zahranicni_kha.

[15] ČS koncept 70. let. In Fait Gallery [online]. [cit. 2018-06-09]. Dostupný z www: https://www.faitgallery.com/soucasnea-planovane/events/244.html.

[16] Dekadence Now! In Galerie Rudolfinum [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupný z www: http://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy/archivvystav/decadence-now/.

[17] Kmeny 90. In Moravská galerie [online]. [cit. 2018-06-06]. Dostupný z www: http://www.moravska-galerie.cz/moravskagalerie/vystavy-a-program/aktualnivystavy/2017/kmeny-90.aspx.

[18] Komunismus s pandí tváří. In Barbora Bálková [online]. [cit. 2018-06-13]. Dostupný z www: http://www.barborabalkova.cz/pandy.html.

[19] Krištof Kintera: Nervous Trees. In Galerie Rudolfinum [online]. [cit. 2018-06-06]. Dostupný z www: http://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy/archiv-vystav/kristof-kintera-nervous-trees/.

[20] Local partnership brings 'What Were You Wearing?' survivor art installation to EMU, three other locations. In Eastern Mennonite University [online]. [cit. 2018-06-12]. Dostupný z www: https://emu.edu/now/news/2018/03/localpartnership-brings-what-were-youwearing-survivor-art-installation-toemu-three-other-locations/.

[21] Magdalena Abakanowicz. Život a dílo. In Muzeum umění Olomouc [online]. [cit. 2018-06-06]. Dostupný z www: http://www.muo.cz/vystavy-2011/magdalenaabakanowicz-zivot-a-dilo--340/.

[22] O výstavě: Poslední výstava skutečných nahých žen. In Voayer [online]. [cit. 2018-06-12]. Dostupný z www: https://voayer.cz/o-vystave/pravidla/.

[23] Ozvěny Secese. In Galerie města Olomouce [online]. [cit. 2018-06-09]. Dostupný z www: http://www.galerie-mestaolomouce.cz/aktualita/cz/66.

[24] Paneland. Největší československý experiment. In Moravská galerie [online]. [cit. 2018-06-10]. Dostupný z www: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2017/paneland.aspx.

[25] Přirozeně: Karel Novák – Jock Sturges. In Moravská galerie [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupný z www: http://www.moravska-galerie.cz/moravskagalerie/vystavy-a-program/aktualnivystavy/2013/sturges_novak.aspx.

[26] Roman Týc: 3 kila osudu. In Egon Schiele Art Centrum Český Krumlov [online]. [cit. 2018-06-21]. Dostupný z www: http://www.schieleartcentrum.cz/cs/romantyc/92/.

[27] Song Mi Kim – Legenda o líném mnichovi. In Muzeum regionu Valašsko [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupný z www: http://www.muzeumvalassko.cz/prohlizec/data/tiskova-zprava/tiskovazprava-tz-song-mi-kim-legenda-o-linemmnichovi-2014.pdf.

[28] Tak pravil Lachapelle. In Galerie Rudolfinum [online]. [cit. 2018-06-11]. Dostupný z www: http://www.galerierudolfinum.cz/cs/vystavy/archivvystav/tak-pravil-lachapelle/.

[29] Toilets, Art and Fluxus. In Toilets as Modern and Contemporary art: The Fluxus Movement [online]. [cit. 2018-06-23]. Dostupný z www: https://toilet-guru.com/fluxus.php.

[30] V muzeu Kampa je k vidění kontroverzní sousoší umělecké skupiny Pode Bal. In Lidovky.cz [online]. [cit. 2018-06-12]. Dostupný z www: https://www.lidovky.cz/v-museu-kampa-jek-videni-kontroverzni-sousosi-umeleckeskupiny-pode-bal-1qm-/kultura.aspx?c=A150720_110338_ln_kultura_hep.

[31] Výstava plná rozporu – dotazníkové šetření vztahu návštěvníků muzeí a galerií ke kontroverzním výstavám [online]. [cit. 2018-11-15]. Dostupný z www: https://www.survio.com/survey/d/W4X9N0T9U1X1B5E8N.

[32] Výstavy přírodovědeckého muzea: Smrt. In Národní muzeum [online]. [cit. 2018-06-06]. Dostupný z www: http://www. nm.cz/Prirodovedecke-muzeum/Vystavy-PM/Smrt.html.