Od archeologického nálezu ke sbírkovému předmětu

Title: Od archeologického nálezu ke sbírkovému předmětu
Variant title:
  • From archaeological find to museum object
Source document: Museologica Brunensia. 2018, vol. 7, iss. 2, pp. 34-43
Extent
34-43
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie přináší vhled do dvou příbuzných oborů – archeologie a muzeologie. Aplikují se v ní poznatky archeologů na muzejní praxi. Je zde předložen výsledek dotazníkového šetření zaměřeného na práci archeologů ze sbírkotvorných a nesbírkotvorných institucí, jejich postup práce nakládání s archeologickými nálezy od jejich vyjmutí in situ až po uložení in fondo.
The study offers an insight into two related disciplines – archaeology and museology. Archaeological knowledge is being applied here to the museum practice. The study presents the outcome of a questionnaire survey focused on the work of archaeologists from collection-making and noncollecting institutions, and their method of operation in handling of archaeological finds from their recovery on site to their deposition in museum collections.